nieuws

Zuid Nederland centraal in regiobijlage

bouwbreed

De drie zuidelijke provincies, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg, die vandaag in de Regio Bijlage centraal staan, kenmerken zich vooral door het agrarisch grondgebruik (grafiek links). Maar liefst zestig procent van de grond is door boeren in gebruik.

Kijkend naar het inwoners- (grafiek midden) en woningbestand (grafiek rechts) blijkt Noord-Brabant met afstand de meest bebouwde provincie van de drie te zijn. Uit opgave van de Brabantse Kamer van Koophandel is in Noord-Brabant de bouwnijverheid de snelstgroeiende bedrijfstak geweest. En nog steeds neemt, uiteraard ingegeven door de huidige economische hoogconjunctuur, het aantal bedrijven in Brabant toe. Het NVOB-gewest Noord-Brabant constateert in de bijlage vandaag dan ook dat het midden- en kleinbedrijf er niet alleen voor de kruimels is.

Bron: CBS

Reageer op dit artikel