nieuws

Zeeuwen in de aanval

bouwbreed

“Er is wel een overloop van bedrijven uit de Randstad naar Noord-Brabant maar de stap naar Zeeland wordt niet gezet.” Mr. P.J. Filius, coördinator economie van de provincie Zeeland, weet exact hoe dat komt. “Onze provincie wordt simpelweg te ver weg gevonden.” Maar de provincie en zeventien Zeeuwse gemeenten gaan in de aanval. Met de Stichting Economische Promotie en Acquisitie Zeeland willen zij deze misvatting voor eens en voor altijd uit de wereld helpen.

Zeeland kampt al jaren met het imago van een provincie die vlak, kaal en bovenal ver afgelegen is. Het is er leuk vakantie houden maar dan houdt het wel op. Het is het imago waar de Zeeuwen nu ook wel eens van af willen. “We moeten wel”, benadrukt Filius in zijn kamer in het fraaie Zeeuwse provinciehuis hartje Middelburg. “Onze economie is te eenzijdig van opzet. Er is de nodige procesindustrie en uiteraard de scheepsbouw bij de Scheldegroep, maar door de concurrentie van de lage lonenlanden staat de werkgelegenheid daarvan continu onder druk. Alleen al daarom is het nodig andere werkgelegenheid aan te trekken.”

Het besef dat die bedrijvenacquisitie de afgelopen jaren versnipperd heeft plaatsgehad, heeft de provincie doen beseffen dat dit grootschaliger moet worden aangepakt. Daarom is in samenwerking met alle zeventien gemeenten de Stichting Economische Promotie en Acquisitie Zeeland in de steigers gezet.

Boer op

De contouren van de stichting, die qua werkzaamheden is te vergelijken met de succesvolle Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij, zijn inmiddels helder.

De sollicitatieprocedure voor een hoofd acquisiteur is bijna afgerond en binnenkort gaat de stichting officieel draaien. “Het komt er eigenlijk op neer dat de stichting voor alle gemeenten de boer op gaat om bedrijven aan te trekken. De acquisiteur brengt de bedrijven in contact met de gemeenten die vervolgens zelf aan de slag gaan. Daarnaast moet de organisatie bijdragen aan een imagoverandering van Zeeland in de rest van Nederland.”

Filius geeft toe dat het bij elkaar een hele klus is. “De acquisiteur zal Zeeland moeten promoten en een netwerk moeten opbouwen om bedrijven enthousiast te maken voor een vestiging in een van de zeventien gemeenten.”

Ruimte

Daarbij hebben de gemeenten in de ogen van de coördinator het bedrijfsleven veel te bieden. Behalve arbeidskrachten is ruimte Zeelands belangrijkste troef. “We hebben enorm veel ruimte en, belangrijk voor de bereikbaarheid, geen files.”

De gemeenten staan eensgezind achter het initiatief. Sterker, elke gemeente draagt met 67 cent per inwoner haar financiële steentje bij voor het draaiend houden van de stichting.

De vraag lijkt echter gerechtvaardigd in hoeverre gemeenten de stichting blijven steunen als zich onvoldoende of helemaal geen bedrijven aandienen. Filius: “Kijk, waar ondernemingen zich uiteindelijk vestigen blijft hun keus, niet die van de stichting. Maar ik geef toe dat er een spanningsveld ontstaat als we er niet in slagen via de stichting het bedrijventerrein vol te krijgen. Afgesproken is dat de stichting drie jaar de tijd krijgt zich te bewijzen. Dan wordt de balans opgemaakt. Gekeken wordt waar de bedrijven precies naar toe zijn gegaan en dan valt het besluit of we ermee doorgaan of niet.”

Campagne

Om Zeeland breed onder de aandacht van de rest van Nederland te brengen, heeft de provincie extra geld uitgetrokken voor een campagne. De komende weken wordt met een extern bureau bekeken hoe die campagne er uit moet zien en op welke sector zij zich moet richten.

En dan staat Zeeland deze zomer ook nog met een paviljoen op de Wereldtentoonstelling in Hannover. Filius glimlacht: “Tja, het is allemaal nodig, want vanzelf blijken de bedrijven niet te komen.”

Reageer op dit artikel