nieuws

Vloeistofdicht parkeerterrein in duin

bouwbreed Premium

In het duingebied bij Wassenaar en Scheveningen werkt het Duinwaterbedrijf Zuid-Holland (DZH) aan de ‘Recreatieve Herinrichting van Meijendel’. Eén van de onderdelen hiervan is de aanpassing van het parkeerterrein bij de ingang van Meijendel in Wassenaar. Gebruikmakend van de natuurlijke omstandigheden, wordt hier een getrapt terrein aangelegd voor 256 personenauto’s en twaalf paardentrailers, dat volledig vloeistofdicht moet zijn.

Het aanpassen van het parkeerterrein ‘Kievietsduin’ heeft een tweeledig doel. Allereerst moet het de verkeersdruk in het centrum van Meijendel zelf ontlasten. Daarnaast wil DZH voorkomen dat de auto’s de bodem in dit natuur- en waterwingebied vervuilen. Dit laatste stelt hoge eisen aan de constructie, niet in het minst omdat het waterbedrijf volgens directievoerder Dolf Moerkens een voorbeeldfunctie heeft.

Het parkeerterrein, dat wordt aangelegd door aannemingsbedrijf Van der Ven uit Brakel, bestaat uit een rondweg in cementbeton, die met een eveneens betonnen rotonde aansluit op de toegangsweg naar Meijendel. Het gebied er tussenin is helemaal afgedekt met een twee millimeter dikke pe-folie, waarop de constructie van het parkeerterrein is aangebracht. Het regenwater wordt via een drainagesysteem afgevoerd naar een vet-/oliescheider, waarna het in een bassin wordt opgeslagen. Vandaar wordt het met een pomp naar de riolering afgevoerd.

Zandpakket

Die tijdelijke opslag is nodig, omdat de aanwezige riolering bij een zware regenbui anders overbelast zou raken. Om het bassin niet te groot te hoeven maken, is bovendien de constructie van de parkeervakken uitgevoerd met een half open verharding en een dik zandpakket, zodat deze ook nog vrij veel water kan bergen.

Bij de herinrichting van Meijendel krijgen alle recreanten hun eigen, herkenbare paden. Zo worden fietspaden verhard met heidepaarse betonklinkers en voetpaden met schelpen. Dit onderscheid wordt ook doorgevoerd op de plaatsen waar deze paden de betonweg kruisen. Voor de fietsers is hierbij gebruik gemaakt van gekleurd beton en een print in een klinkermotief, voor de voetgangers van een print met een schelpenmotief. De verkeersdrempels zijn ook in het werk gestort met zwart beton.

Voor de uitvoering van de rondweg en de rotonde in cementbeton is volgens Moerkens gekozen, omdat het beleid van de DZH er juist op is gericht asfalt zoveel mogelijk uit het duin te verwijderen. Bovendien moest ook nog eens speciaal beton worden gebruikt dat geen vliegas bevat. De rotonde is uitgevoerd in ongewapend beton, de aansluitingen zijn wel voorzien van wapening. Deuvels moeten voorkomen dat de rotonde en de aansluitingen ten opzichte van elkaar verschuiven.

Omdat de folie tussen de betonwegen is aangebracht, moeten deze wegen inclusief de banden ook helemaal vloeistofdicht zijn.

Dat betekent dat alle voegen, ook die tussen het wegdek en de banden, en zelfs de stootvoegen tussen de banden, moeten worden afgedicht.

De folie onder het eigenlijke parkeerterrein is met roestvast stalen strippen aan het betonnen wegdek bevestigd. De folie zelf is in banen van 5 meter breed aangevoerd en op het werk dubbel gelast. Bij deze manier van lassen ontstaan kanaaltjes, die kunnen worden afgeperst om de vloeistofdichtheid te testen. Iedere las is in de praktijk op die manier gecontroleerd.

Op de folie is eerst een laag zand van 10 centimeter aangebracht en daarop een extra vlies, dat mechanische beschadiging van de folie moet voorkomen. Op het vlies kwam vervolgens de halfopen verharding. Ter plaatse van de parkeervakken is dat twee lagen grauwacke, een ‘primaire’ steenslag. De tussenliggende wegen zijn uitgevoerd in zwarte betonklinkers. De overgang tussen de wegen en de parkeervakken is verder nog voorzien van een rij grasbetontegels die in de grauwacke liggen.

Broedseizoen

Omdat in het duin geen ingrijpende werkzaamheden mogen plaatsvinden in het broedseizoen, had het werk eigenlijk al klaar moeten zijn. Door het slechte weer in de afgelopen maanden, met veel regen en wind, kon de streefdatum van 1 maart echter niet worden gehaald. Onder de 5 graden Celsius en bij veel wind en regen kan niet worden gestort en kan de folie niet worden gelast, verklaart opzichter Noël Aarts de vertraging.

Recreanten krijgen hun eigen, herkenbare paden

Reageer op dit artikel