nieuws

ROC Zadkine mag als eerste zelf examineren

bouwbreed

rotterdam – Het Regionaal Opleidingscentrum (ROC) Zadkine uit Rotterdam wordt verantwoordelijk voor de uitvoering van de examinering binnen de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) binnen de afdeling grond-, weg- en waterbouw. Het is de eerste keer dat een ROC hiertoe door een exameninstelling wordt gemachtigd. Binnenkort wordt het bijbehorende certificaat uitgereikt.

Het ROC Zadkine leidt onder meer op voor verschillende beroepen in de sector grond-, weg- en waterbouw. De certificering geldt uitsluitend voor de opleidingen binnen deze sector. Het gaat om de beroepsbegeleidende leerweg (BBL), het voormalige leerlingstelsel. Hierbij werken de leerlingen vier dagen in de week bij een erkend leerbedrijf, terwijl ze een dag per week naar het ROC gaan.

De BBL ontstond nadat in 1997 de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) van kracht werd. Deze wet heeft veel werk met zich meegebracht, zegt M. Kloor, coordinator van de gww-afdeling van ROC Zadkine. De WEB bepaalt bijvoorbeeld dat het toezicht op de praktijkbegeleiding van de leerlingen moet worden uitgevoerd door het ROC.

“Daarom”, legt Kloor uit, “moeten we goede contacten hebben met de leermeesters. Dat kan alleen tot stand komen als de samenwerking met het bedrijfsleven soepel verloopt.”

Voordeel

P. Huijssoon, coordinator van het samenwerkingsververband SPG Bolegbo en lid van de examencommissie zegt hierover: “Er is een wisselwerking tot stand gekomen tussen bouwbedrijven en onderwijs. Dat is zowel in het voordeel van het bedrijfsleven als van de scholen. De aannemers hebben goed opgeleide mensen nodig en de scholen moeten in staat zijn om zo effectief mogelijk onderwijs te kunnen verzorgen. Daarom overleggen we met elkaar en stellen aannemers dure apparaten beschikbaar. Zo werken we al jaren.”

Dankzij die samenwerking kon de klap die de Wet Educatie en Beroepsonderwijs in 1997 teweegbracht goed worden opgevangen. “De WEB bracht een enorme omslag met zich mee. Het betekende dat er heel veel werk naar de scholen toe kwam. Om efficienter te kunnen werken, werden bijvoorbeeld verschillende scholen samengevoegd. Zelf heb ik in de afgelopen vijf jaar drie fusies meegemaakt”, zegt Kloor.

Kader

Alsof het fuseren niet al genoeg werk met zich meebracht, werden verschillende taken die eerst lagen bij de SBW – het landelijk opleidingsorgaan voor de gww-sector – gedelegeerd naar de Regionale Opleidingscentra.

De praktijk is tegenwoordig dat de SBW het kader aangeeft waaraan opleiding en examen moeten voldoen. De Stichting GWW-exameninstelling, die aan het landelijk orgaan gelieerd is, moet zorgen voor de uitvoering van de examinering en dat de kwaliteit gewaarborgd is.

Gecertificeerd

Als de gww-afdeling van ROC Zadkine is gecertificeerd, verandert die situatie. Weliswaar controleert de exameninstelling de kwaliteit van de examens en de wijze waarop deze worden afgenomen, maar de examinering zelf wordt voortaan gedaan door ROC Zadkine.

Kloor: “In de examencommissie hebben verschillende mensen uit het bedrijfsleven zitting. Dat is een belangrijke waarborg voor de kwaliteit van de examens, want uiteindelijk kennen zij de praktijk en weten ze precies wat er wordt verwacht van mensen die hun opleidingen hebben afgerond. Zo voorkomen we dat bij de examinering de verkeerde accenten worden gelegd. We zijn er trots op dat we dit tot stand hebben gebracht.”

‘Inbreng bedrijven

is belangrijk’

Leerlingen op het ROC Zadkine in Rotterdam. Foto: Rein Geleijnse

Reageer op dit artikel