nieuws

Politiek geruzie over wao irriteert Hoogervorst

bouwbreed

den haag – Staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken vindt het niet erg zinvol dat politieke partijen elkaar over de wao in de haren vliegen. Volgens hem gebeurt er al veel om het aantal wao’ers terug te dringen.

Hoogervorst reageerde gisteren op de kritiek vanuit de Kamer dat effectieve maatregelen om het aantal wao’ers terug te dringen lang op zich laten wachten. “Ik ben druk bezig om het beleid verder aan te scherpen. Mijn wao-agenda is de komende jaren druk bezet. Maar het vergt vooral lange adem en geen grote koerswijziging bij elk kwartaalbericht van het Landelijk Instituut voor Sociale Verzekeringen.”

De staatssecretaris is niet onder de indruk van het initiatief van de VVD om samen met het CDA naar een oplossing te zoeken voor het grote aantal mensen dat in de wao belandt. Hoogervorst wees erop dat de VVD en het CDA samen geen meerderheid in de Tweede Kamer hebben.

Hoogervorst gaf toe dat er nog wel veel moet gebeuren omdat er teveel mensen in de wao zitten. Op dit moment zijn dat er 908.000.

Zo moeten de keuringen verbeteren omdat er grote verschillen zitten in de wijze waarop zieke werknemers worden beoordeeld. Bij de ene uitvoeringsinstelling wordt 85 procent volledig afgekeurd (Cadans), terwijl dat percentage bij een andere uitvoeringsinstelling veel lager ligt. Zo wordt bij USZO slechts 40 procent volledig arbeidsongeschikt verklaard.

Uitstellen

Hoogervorst wil weten hoe dat komt. De staatssecretaris maakte tegelijkertijd duidelijk dat zulke grote verschillen tussen de wao-keuringen niet kunnen blijven bestaan. Hij pleitte daarom voor duidelijke regels.

Ook opperde hij de mogelijkheid om de wao-keuringen af en toe uit te stellen. Op dit moment moeten zieke werknemers na 12 maanden worden gekeurd door een keuringsarts bij de uitvoeringsinstelling. Maar volgens Hoogervorst is het soms beter de keuring een paar maanden uit te stellen, bijvoorbeeld als het dossier dat een arbodienst aan de keuringsarts heeft gegeven niet op orde is. (anp)

Reageer op dit artikel