nieuws

Oplossing voor arbeidskrapte

bouwbreed

Zittend personeel behouden, werknemers en werklozen intensief scholen en vooral meer aandacht voor onbenut potentieel op de arbeidsmarkt. Deze initiatieven zijn nodig om de knelpunten op de arbeidsmarkt sterk te verminderen.

Dit staat in de notitie ‘In goede banen’ die minister De Vries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (die binnenkort verhuist naar Binnenlandse Zaken) gisteren aan de Tweede Kamer aanbood.

Meer concreet gaat het om het behoud van oudere werknemers, vermindering van ziekte en arbeidsongeschiktheid en een betere doorstroming van personeel naar hogere functies. Alsmede werving onder allochtonen en vrouwen en het lonender maken van werk.

De notitie bevat een analyse van de knelpunten op de arbeidsmarkt en een lijst met 48 actiepunten. De onderwerpen worden besproken tijdens een brede conferentie die SZW samen met de andere betrokken ministeries op 26 april 2000 organiseert over de knelpunten.

De arbeidsmarkt vertoont een dubbel gezicht. Enerzijds bestaat een groot tekort aan hoger geschoold personeel – ook op langere termijn – anderzijds telt Nederland 197.000 (peil 1999) openstaande vacatures, waarvan een aanzienlijk deel moeilijk vervulbaar was.

Metaal

Van acht sectoren is een knelpuntenanalyse gemaakt. In de metaal geven werkgevers eerder dan in andere sectoren aan dat hun vacatures moeilijk vervulbaar zijn. Er bestaat een structureel tekort aan vaklieden.

De voortijdige uitstroom van ouderen is in het algemeen sterk toegenomen. Slechts een op de drie 55-plussers werkt nog.

Om dit te ontmoedigen moet de fiscale ondersteuning van vut-regelingen geleidelijk worden afgeschaft en verdienen werkgevers een beloning die oudere werklozen in dienst nemen. Verder overweegt het kabinet personen van 57,5 jaar en ouder vanaf 2002 niet langer vrijstelling van de sollicitatieplicht te geven als zij werkloos worden.

Scholing

Creatieve oplossingen zijn mogelijk om scholing binnen werktijd mogelijk te maken, zonder dat dit ten koste gaat van de bedrijfstijd. Zo zouden werknemers bijvoorbeeld langer (betaald) kunnen werken en voor een deel in die extra tijd geschoold kunnen worden. De werkdruk, een van de belangrijkste oorzaken van arbeidsongeschiktheid, dient te worden verminderd.

Er wordt gewerkt aan een ‘opscholing’ van werknemers in een aantal knelpuntsectoren. Via een experiment worden de mogelijkheden van een individuele leerrekening voor werkenden zonder startkwalificatie verkend. De werknemer krijgt hierbij vrije toegang tot alle vormen van onderwijs. Werkgever, werknemer en overheid dragen hieraan bij.

Werklozen

In twee jaar tijd zullen alle bestanden van langdurig werklozen worden doorgelicht om uitvoerders beter inzicht te bieden in de doelgroep.

Gewerkt wordt aan een wijziging van de Algemene Bijstandswet om alle gemeenten blijvend de mogelijkheid te geven om langdurig werklozen sociaal te activeren.

Verder komt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid binnen afzienbare tijd met een plan van aanpak voor de wao en een nota over de armoedeval.

Reageer op dit artikel