nieuws

Niet gedacht aan scheuren in vloer tunnelbak

bouwbreed

Een misverstand is er de oorzaak van dat de gemeente Den Haag de Utrechtsebaan een week lang moet afsluiten. Niemand bracht de horizontale scheuren in de vloer van de tunnelbak in verband met het funderen van Equinox. Pas in december viel het kwartje: de gescheurde vloer kan het gewicht van het kantoorgebouw niet dragen.

De constructeur van het kantoorgebouw heeft zich weinig zorgen gemaakt over de fundering. Hij heeft aangenomen, dat de tunnelbak het gewicht van Equinox gemakkelijk naar de funderingspalen zou kunnen overbrengen.

De zetting door de extra belasting zou gering zijn, slechts enkele millimeters. De tunnelbak ondergaat nu een opwaartse kracht van het grondwater. Door de bouw van Equinox wordt dat een beperkte neerwaartse kracht. De trekpalen onder de vloer van de tunnelbak worden dus drukpalen. Onder normale omstandigheden zou de vloer van de tunnelbak, met een dikte van anderhalve meter, de nieuwe drukkrachten wel kunnen overbrengen.

Maar de gemeente Den Haag weet al sinds jaren dat horizontale scheuren in de vloer onder het wegdek van de Utrechtsebaan voorkomen. Geregeld springen daardoor plakken asfalt los en moeten noodreparaties worden uitgevoerd.

Aan weerszijden van de voegen, tussen de moten van de tunnelbak, liggen grote schollen beton los van de vloer. Pas in december merkte iemand op dat het beton boven de horizontale scheuren constructief niet mag worden meegerekend. Opeens drong het inzicht door dat de bouw van Equinox te veel risico met zich mee zou brengen.

Ing. E. Vos, voor de gemeente projectleider van Equinox: “Waar betonschollen zijn losgeraakt kan de kracht niet via de wanden en de vloer naar de palen overgebracht worden. Niet alleen de voeg, maar ook de vloer moet dus gerepareerd worden en uitharden.”

Volgens haar zou het kantoorgebouw oorspronkelijk naast de tunnelbak worden gefundeerd. Omdat er weinig ruimte is, werd besloten op de tunnelbak te bouwen. Alleen de twee trappenhuizen rusten op eigen palen. Bij de bouw van Equinox is uitgegaan van een onbeschadigde tunnelbak. Daar had niemand bij stilgestaan, waarschijnlijk door een gebrek aan communicatie. Iedereen deed zijn deel van het werk, niemand was verantwoordelijk voor het geheel.

Asfalteren

Volgens ing. J.P. van der Roest van de Dienst Stadsbeheer, afdeling Waterbeheersing, zijn de voegen van de Utrechtsebaan van het begin af aan niet ruim genoeg geweest. “Dat is nagerekend. Bovendien zijn de voegen niet meer dicht en spoelt er water met zand in. Het gevolg is, dat de moten van de tunnelbak tegen elkaar drukken. In de vloer ontstaan daardoor scheuren. Er springen wigvormige schollen van het beton aan beide zijden van de voeg.”

Extra ruimte

Onder Equinox gaat het om parabolische schollen tot vier meter van de voeg. Ze zijn dertig tot vijfendertig centimeter dik. De moten van de tunnelbak zijn van achttien tot vijfentwintig meter lang en zeventig tot honderdvijftig centimeter dik.

“We vernieuwen het beton ter plaatse van de losse wig en we zagen een centimeter extra ruimte in de voeg”, legt Van der Roest uit. “De voeg wordt afgedicht tegen het inspoelen met water en zand. We maken van de gelegenheid gebruik om ook het wegdek opnieuw te asfalteren.” Van 28 april ’s avonds tot 6 mei ’s ochtends is de Utrechtsebaan volledig afgesloten.

De kosten: 700.000 gulden voor de reparatie en 600.000 gulden voor de communicatie met het publiek. De schade voor het bedrijfsleven valt niet te ramen. Na de operatie kunnen het verkeer en de bouw van Equinox weer veilig doorgaan.

De voegafdichting is versleten, water en zand spoelen in de toch al niet ruime voeg. Als de tunnelmoten uitzetten, drukken de vloeren tegen elkaar. De drukkrachten spreiden zich in het beton en veroorzaken hier en daar verticale trekkrachten. Daardoor ontstaan horizontale scheuren, die de vloer van de tunnelbak ongeschikt maken als fundering van het kantoorgebouw Equinox.

Reageer op dit artikel