nieuws

Naschrift redactie:

bouwbreed

Het heeft allemaal in Cobouw gestaan, wat u ons schrijft. Natuurlijk is het besluit de Utrechtsebaan voor een week af te sluiten niet lichtvaardig genomen. Dat begrijpen de redactie en lezers van Cobouw heel goed. Wat wij niet begrijpen is dat de gemeente Den Haag al jaren weet dat er scheuren in de vloer van de tunnelbak van de Utrechtsebaan zitten, en dat niettemin is besloten Equinox op de tunnelbak te funderen. Dát noemen wij een ‘lichtvaardige beslissing’. Waarom hebt u gedaan alsof er geen scheuren waren? Op die vraag geeft u geen antwoord.

‘Waar gehakt wordt, vallen spaanders’, is een te mager verweer voor een dergelijke grote mate van onzorgvuldigheid. Van bestuurders mag worden verwacht dat zij terdege beseffen dat beslissingen die in de vroegste fase van het bouwproces worden genomen enorme invloed hebben op het eindresultaat.

Het is symptomatisch voor de heersende ‘sorry-cultuur’ hoe de gevolgen van bestuurlijk falen met stilzwijgende vanzelfsprekendheid op burgers en bedrijfsleven worden afgewenteld. Want u had natuurlijk ook kunnen besluiten de bouw van Equinox stil te leggen, en hervatting van het werk pas toe te staan na voltooiing van de noordelijke rondweg. Op dat moment had de Utrechtsebaan met minder grote problemen kunnen worden afgesloten. Zoals het ook steeds de bedoeling is geweest pas na de ingebruikname van de noordelijke rondweg met de reparatie van de tunnelbak te beginnen.

Reageer op dit artikel