nieuws

Moeilijke tijden voor monumentenfonds

bouwbreed Premium

middelburg – Het ziet er somber uit voor de Middelburgse BV Monumentenbeheer. Waar de creatieve oplossing van de gemeente om zo veel mogelijk monumentale panden te kunnen behouden al zeven jaar met succes draait, dreigt het wegvallen van het fonds stads- en dorpsvernieuwing roet in het eten te gooien. Wethouder P. Bruinooge hoopt de oplossing te vinden in het aantrekken van vreemd geld.

De BV Monumentenbeheer bekommert zich over panden waar de markt geen brood in ziet. Particulieren hebben vaak geen interesse in het opknappen van deze panden. Het kost veel geld en er valt weinig subsidie te halen. Om toch geen rotte plekken in de stad te krijgen, verzon de gemeente Middelburg een bypass: de slagvaardigheid van een bv gecombineerd met de subsidiemogelijkheden van een gemeente. Zo zag de BV Monumentenbeheer het licht.

De bv heeft de gemeente als enige aandeelhouder en de directeur stadsontwikkeling als directeur. Wethouder Bruinooge is president commissaris, de andere commissarissen zijn C. de Hooge, directeur van de plaatselijke Rabobank, en accountant W. Wiers.

Na aankopen en opknappen van de panden met behulp van zeventig procent rijkssubsidie blijkt de markt in negen van de tien gevallen weer wel belangstelling te hebben. De bv verkoopt niet alle panden weer door. Een aantal blijft in eigendom en wordt verhuurd.

Aandelenkapitaal

Het aandelenkapitaal is in zeven jaar hetzelfde gebleven. De bv heeft geen winstoogmerk maar draait blijkbaar ook niet met verlies. “Mede dankzij de gemeente die fors heeft bijgedragen uit de pot stads- en dorpsvernieuwing”, stelt Bruinooge. En daar zit hem nu de angel. Want het fonds stads- en dorpsvernieuwing, waaruit de gemeente jaarlijks 3,8 miljoen gulden kreeg, maakt plaats voor het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing. Middelburg krijgt, uitgestreken over een periode van vijf jaar, 8,8 miljoen gulden. Uit dit budget moet tevens de verbetering van naoorlogse wijken worden betaald.

Schotten

“Middelburg beschikt over maar liefst 1100 rijksmonumenten op loopafstand van elkaar”, zegt Bruinooge. “Een groot probleem bij de subsidieregeling vormen de schotten. In principe heeft het Rijk nog steeds evenveel geld over voor rijksmonumenten. Het is echter door middel van schotten verdeeld in woonhuizen, kerken en overige monumenten. Onderling mag er niet worden geschoven. En Middelburg heeft vooral rijksmonumenten uit de categorie overige monumenten.”

De plaatselijke politiek uitte vorige week haar bezorgdheid over de toekomst van monumentenzorg in Middelburg.

Vreemd geld

Bruinooge hoopt het voortbestaan van de BV Monumentenzorg te kunnen garanderen door het aantrekken van vreemd geld. “Ook op dat vlak kunnen we immers gebruik maken van de gunstige condities waaronder gemeenten geld kunnen lenen.”

De bv is momenteel met zes panden bezig, waaronder een monumentaal pakhuis dat wordt omgebouwd tot appartementencomplex. Drie nieuwe projecten zijn in ontwikkeling. Hoewel grote steden als Amsterdam en Den Haag ook bedrijfsmatige constructies kennen op het gebied van monumentenzorg, is de BV Monumentenbeheer voor gemeenten van Middelburgse schaal volgens Bruinooge vrij zeldzaam.

Reageer op dit artikel