nieuws

Lisse is meer dan alleen de Keukenhof

bouwbreed

Bijna vanzelfsprekend roept de Zuid-Hollandse gemeente Lisse beelden op het netvlies van bollenvelden en ‘een dagje naar de Keukenhof’. De associatie van Lisse met bloembollen is heel begrijpelijk, want de Keukenhof is een toeristische attractie van internationale allure. Vorig jaar werd deze enorme tuin zelfs nog uitgebreid met vier hectare in verband met de viering van het vijftigjarig bestaan.

Toch doen we Lisse tekort als we het steeds maar over de Keukenhof hebben, want de Zuid-Hollandse gemeente heeft nog veel meer te bieden. Zeker wat de betreft de bouwnijverheid. Het gaat daarbij vooral om de kleinere bouwprojecten.

Zo wordt bijvoorbeeld het schoolgebouw van De Tweemaster aan de Ruishoornlaan vernieuwd. De nieuwbouw van de school gaat verrijzen aan op de hoek van de Gerard Doustraat met de Josef Israëlsstraat. Er komen ook een parkeerplaats en speelvoorzieningen. Het gebouw heeft straks twee verdiepingen. Hierdoor neemt de school relatief weinig ruimte in beslag. De bomen in de omgeving kunnen daardoor blijven staan.

Verder wordt de Veldhorststraat gereconstrueerd. Dit is nodig omdat het rioolstelsel moet worden vervangen. “Daarnaast wordt in het kader van het project Duurzaam Veilig, de openbare ruimte van de Veldhorststraat ingericht als verblijfsgebied”, aldus een toelichting van de gemeente.

Een bedrijfsterrein aan de Grevelingstraat wordt herontwikkeld. Een structuurschets hiervoor is inmiddels opgesteld en goedgekeurd door de provincie.

“Nu wordt er met voortvarendheid gewerkt aan een bredere, meer omvattende totaalvisie”, zo laat de gemeente weten. “Op detail kan deze vernieuwende visie nog leiden tot geringe aanpassing van het bouwplan.”

Verder staan op het programma onder meer de bouw van 160 huizen in de Oranjebuurt, de bouw van 45 goedkope koopwoningen in deelplan de Oever en de bouw van 47 schappelijk geprijsde huurappartementen in de Irenestraat. Al met al is Lisse een gemeente die vooral de kleine en middelgrote aannemer veel te bieden heeft.

Reageer op dit artikel