nieuws

Inkoop vrije energie via stichting verlaagt kosten

bouwbreed

Slechts met kennis van zaken profiteert een ondernemer van de vrije energiemarkt. Zelf energie inkopen betekent dat bedrijven ook expertise moeten inhuren. Wie beide taken aan één gespecialiseerde organisatie uitbesteedt, hoeft niet voor zichzelf opnieuw het wiel uit te vinden.

Die gedachte leidde eind vorig jaar in Lelystad tot de Stichting Dienstverlening Energievoorziening (SDE). Die koopt momenteel circa tachtig megawatt elektriciteit in voor onder andere bedrijven, gemeenten en instellingen.

Inkoop via de stichting verlaagt de kosten, zegt adviseur J. de Vries, niet in de laatste plaats omdat de deelnemers leren hun energieverbruik te beheersen. Geleidelijk aan kunnen meer ondernemingen vrij hun elektraleverancier kiezen. De zogeheten 2 megawatt-klanten als Akzo en Hoogovens kwamen in 1998 vrij. De ‘driemaal 80 ampère-aansluitingen’ volgen op 1 januari 2002. De huishoudelijke en kleinzakelijke markt in 2004, mogelijk reeds in 2003.

Het kleinbedrijf kan evenwel eerder van de liberalisatie profiteren. Te denken valt aan detailhandelaren in een winkelcentrum, dat als collectief voor de huurders inkoopt. Analoog daaraan kunnen ook gebruikers van kantoorpanden, verenigingen van eigenaren van wooncomplexen en corporaties tegen een gunstig tarief elektriciteit inkopen. Installateurs toonden inmiddels ook al interesse.

Producenten

De SDE wordt door het stapelen van vermogens een grote partij, die direct met de producenten onderhandelt. Met de netbeheerders praat de stichting over meetregistratie en de kwaliteit van de infrastructuur. Bij adviesbureaus bespreken de medewerkers de opzet van een energieanalyse bij de deelnemers, zodat de stichting zicht krijgt op het verbruik en aan de hand daarvan inkoopt.

De SDE werkt samen met Scarlet Energy uit Lelystad, een distributeur als Nuon of Essent. Die biedt het inkoopcontract aan en verstuurt ook de uiteindelijke factuur. De bijbehorende meterstand wordt op afstand uitgelezen, desgewenst uitgesplitst naar het verbruik per toestel. De overheid eist binnenkort dat vanaf 1 megawatt elke vijf minuten wordt geregistreerd en vanaf 100 kilowatt elk half uur. Zo weet ook de producent na ongeveer een maand wat deze moet leveren. Deelnemers die onverhoopt meer verbruiken, betalen daarvoor een boete.

Korting

Deelnemers ontvangen volgens De Vries een minimumkorting van acht procent. Afhankelijk van de omstandigheden kan dat oplopen tot 25 procent. Contractanten voor een miljoen kilowattuur betalen een jaarlijkse bijdrage van 750 gulden en 250 gulden entreegeld. De besparing beloopt 12.000 gulden. De minimumbijdrage bedraagt 500 gulden. Deelname wordt vanaf 3000 kilowattuur per maand interessant. Apparaten als transformatoren worden eigendom van de gebruiker.

Vooralsnog biedt de SDE als enige in Nederland in deze vorm energiediensten aan. Wanneer mettertijd de gasmarkt vrijkomt, wil de stichting ook deze energiedrager aanbieden. Hier blijven de kortingen evenwel beperkt, omdat in Nederland alleen de Gasunie gas levert. Volgend jaar wordt ‘groene stroom’ vrij. De Vries levert die vooralsnog zonder korting, omdat de marge in dit segment nog te gering en het beschikbare vermogen klein is.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels