nieuws

Huizen produceren als auto’s bespaart tijd

bouwbreed Premium

De bouwtijd kan de helft korter. Door prefabmaterialen te gebruiken, ‘zelfsturende bouwteams’ in te zetten en het bouwproces anders te organiseren wordt dat resultaat bereikt. Hollandsche Beton Groep (HBG) en TNO Building and Construction Research komen tot die conclusie aan de hand van het gezamenlijke project Half-Time.

HBG en TNO doen al twee jaar onderzoek naar mogelijkheden het bouwproces te versnellen. De voorlopige resultaten zijn zodanig dat nog dit najaar de eerste serie woningen volgens de nieuwe werkwijze kunnen worden gerealiseerd.

HBG en TNO vergelijken bouwen met assembleren: een montageproces zoals bij de productie van auto’s wordt toegepast.

Het rapport Half-Time stelt dat het voornaamste verschil in de planning van het bouwproces zit. “Bouwers plannen nu op het zo efficiënt mogelijk inzetten van de productiemiddelen. Ze bouwen zekerheden in om verstoringen te kunnen opvangen. Assemblagelijnen daarentegen zijn ingericht op het, in een vast tempo, opleveren van individuele producten.”

Voorwaarden

Hierbij kunnen personeel en materieel zo worden ingezet dat de productie altijd in een gestaag tempo kan doordraaien. Als hetzelfde principe wordt toegepast in de bouw, kan het bouwproces met vijftig procent worden bekort: “Met dezelfde inzet van de productiemiddelen”, voorziet het rapport.

Aan het succesvol hanteren van deze bouwwijze zijn voorwaarden verbonden. Zo moet het bouwmateriaal op tijd op de plaats van bestemming aankomen. Voorts mag geen vertraging ontstaan doordat bijvoorbeeld verkeerd materiaal wordt geleverd of doordat er een muur verkeerd wordt geplaatst. Als er toch iets dreigt mis te gaan, moet pijlsnel kunnen worden ingegrepen.

Het gebruik van prefabmateriaal, ‘intelligente’ onderdelen, zoals verwarmingselementen die slechts op één manier kunnen worden gemonteerd, en de inzet van zelfsturende bouwteams moeten de bouwtijd verder beperken.

Deze bouwteams gaan een sleutelfunctie in het versnelde bouwproces vervullen, menen de projectleiders Nout (HBG) en Dekker (TNO). In zo’n team zijn alle disciplines vertegenwoordigd die voor het bouwen van een huis noodzakelijk zijn; van tegelzetters tot installatiemonteurs. Hierdoor hoeft de bouw geen moment stil te liggen.

HBG heeft 8,5 miljoen gulden geïnvesteerd in het project. Er waren 135 medewerkers van HBG en TNO bij betrokken, verdeeld over vijf groepsmaatschappijen van HBG en vijf TNO-instituten.

Het ministerie van Economische Zaken heeft het project gesubsidieerd.

Op pagina 9: HBG verwacht nieuwe hype te veroorzaken.

Reageer op dit artikel