nieuws

Friesland wil twaalf viaducten op N381

bouwbreed Premium

Friesland wil in de N381 twaalf nieuwe viaducten. Vijf krijgen op- en afritten, de andere zeven worden zogenaamde steriele oversteekplaatsen.

De Friese verkeersgedeputeerde P. Bijman wil vaart maken met de plannen, omdat de N381 één van de belangrijkste uitvalswegen is en omdat Drenthe de weg al heeft omgebouwd tot een autoweg. De ombouw tot autoweg kost naar schatting 150 miljoen gulden.

Hoewel de weg nog niet in het meerjarenprogramma van het ministerie van Verkeer en Waterstaat is opgenomen, verwacht de gedeputeerde dat binnen onafzienbare tijd al kruisingen worden aangepast.

Bij Oosterwolde staan twee viaducten met op- en afritten gepland. Ten zuiden bij de weg naar Wolvega, en ten noorden van het dorp bij de Drie Tolhekken. De kruising met de Duistere Weg komt te vervallen.

Daarnaast doen de provincie, de gemeente Wûnseradiel en de gemeenten van de economische kern Westergozone onderzoek naar verdubbeling van de N 31. Ook hier vielen de laatste jaren vele doden.

Reageer op dit artikel