nieuws

‘De praktijk wijst uit dat sealen van asfalt gunstig effect heeft’

bouwbreed Premium

Het ‘sealen’ van asfalt, het verjongen door aanbrengen van een bepaalde emulsie op het wegdekoppervlak, krijgt in Nederland steeds meer voet aan de grond. “Vanaf volgend jaar is deze methode gemeengoed”, voorspelt G.J. Rietveld. Hij is aangetreden als bedrijfsdirecteur bij Roadflex, specialist in het revitaliseren van asfalt.

Het bedrijf in Vianen is sinds begin dit jaar operationeel. Synthasco Bouwchemie uit Zwolle, importeur van de ‘antirimpelcrème’ Neomex, is medeaandeelhouder .”Ik geef in feite de aftrap voor een nieuw bedrijf dat zich toelegt op het herstellen van asfalt volgens deze nieuwe methode. In eerste instantie zal ik me dan ook richten op het geaccepteerd zien te krijgen van deze nieuwe manier van wegherstel en het in de markt zetten van het product.” Zijn verwachting is dat het bedrijf binnen twee jaar zal uitgroeien tot zo’n tien man uitvoerend personeel.

Het product is ontwikkeld in Scandinavië. Twintig jaar later vindt het gebruik nu ook navolging in Nederland. “Het product was nog niet vervolmaakt en voldeed bijvoorbeeld niet aan de milieunormen”, verklaart Rietveld de lange incubatietijd. “Dat is nu wel het geval. Daarbij komt natuurlijk dat de wegenbouw een redelijk traditionele sector is.”

De proefvakken voor Rijkswaterstaat worden nu geëvalueerd. Een van de problemen was het behalen van voldoende stroefheid direct na het aanbrengen van de sealing. Rietveld: “Dat probleem is getackeld door het wegdek af te strooien met een poederachtig materiaal. Tevens wordt gekeken hoe het product zich verhoudt in de tijd. De evaluatie is nog gaande maar de reacties zijn positief. In de praktijk blijkt dat de methode werkt. Helaas bestaat er geen geschikte proef waarmee in laboratoria rafeling, en eventuele oplossingen daarvoor, kan worden aangetoond. Maar in de praktijk blijkt dat sealen effect heeft.”

De bedrijfsdirecteur spreekt van “een nieuwe ontwikkeling in de wegenbouw, waar de tijd nu rijp voor is.” Momenteel is volgens Rietveld sprake van een overgangsfase. “Na een kleine twee jaar experimenteren komen de eerste concrete opdrachten binnen. Vanaf volgend jaar verwacht ik dat structureel grotere delen weg worden aangepakt.”

Rietveld was tot voor kort werkzaam bij InfraScan, een onderdeel van NBM-Amstelland dat is gespecialiseerd in het inspecteren van kunstwerken en leidingsystemen. Opsplitsing van de werkzaamheden deed hem besluiten van werkkring te veranderen. “InfraScan was meer gericht op het geven van advies. Bij Roadflex ligt het zwaartepunt meer in de uitvoering.”

Rietveld voorziet een snel groeiende markt. “Volgend jaar is deze methode gemeengoed”, is zijn stellige overtuiging. “Zeker voor zoab is het de oplossing. “Door het sealen van asfalt verleng je de levensduur van een wegdek met zo’n vijf jaar, daarnaast is het snel berijdbaar.”

Ook kostentechnisch gezien is het voordeliger. “Het uitfrezen en opnieuw aanbrengen van asfalt is vele malen duurder.” Afhankelijk van de omstandigheden schat hij dat “een besparing mogelijk is van enkele tientallen procenten”. Zijn verwachtingen zijn dan ook hoog gespannen. “Ik ben ervan overtuigd dat het product zich bewijst. Wegbeheerders moeten zoeken naar goedkopere methodieken om de levensduur van wegen te verlengen. Daar hebben wij een goede oplossing voor.”

Reageer op dit artikel