nieuws

Breda wil anders gaan aanbesteden

bouwbreed Premium

Breda wil de procedure rond aanbesteding wijzigen. Aanleiding is de aanbesteding van het poppodium Mezz. Daarbij werd door M & M Bouw Eindhoven ingeschreven voor een bedrag van 8 miljoen gulden, twee keer zo hoog als het krediet dat Breda beschikbaar had. Dat is ook de kern van het probleem dat het college van B en W signaleert. Al in een vroeg stadium wordt het maximaal beschikbare budget voor een project openbaar vastgesteld door de gemeenteraad. Daarmee manoeuvreert de gemeente zich in een lastige positie ten opzichte van de aanbieders en wordt de financiële speelruimte in de loop van het project zeer beperkt.

B en W stelt nu voor om in een vroeg stadium te werken met voorlopige ramingen. Op basis van een programma van eisen wordt eerst in- en extern een kostencalculatie gemaakt, waarna de aanbesteding volgt. Als de aanbieding past binnen de randvoorwaarden voor kwaliteit, functionaliteit en geld, legt het college de uiteindelijke kredietaanvrage voor aan de gemeenteraad.

B en W wil dit idee volgende week eerst bespreken met de commissie middelen van de gemeente.

Reageer op dit artikel