nieuws

Bouwsector sceptisch over plan extra wao-boete lakse bedrijven

bouwbreed

den haag – De bouwsector reageert niet enthousiast op de wao-plannen van staatssecretaris Hoogervorst. Het idee van de staatssecretaris bedrijven die te weinig doen om wao’ers weer aan het werk te krijgen extra te beboeten, krijgt nauwelijks steun.

“Het is in feite een variatie op een oud thema”, zegt H.P. Mulder, beleidsmedewerker sociale zekerheid van het AVBB. “We moeten de echte oorzaken aanpakken”, meent T. van Amersfoort van de Bouw- en Houtbond FNV, die de sancties als “eenzijdige aanpak” betitelt.

Gijs Wildeman van de Hout- en Bouwbond CNV is al dat gepraat en gediscussieer over de wao behoorlijk moe. In plaats van financiele prikkels voor werkgevers, ziet hij maar een maatregel die echt effect kan sorteren. “Geef meer macht aan de arbodiensten en stel een integratieplan na zes weken ziekte verplicht.” Die verplichting zou volgens Wildeman in de arbo-wetgeving moeten worden opgenomen.

Zorgelijk

Ondertussen wijst directeur C. van Vliet van de Sectorraad Bouwbedrijf op een zorgelijke ontwikkeling: het aantal wao’ers in de bouw met een uitkering is vorig jaar weliswaar gedaald, maar de instroom is in vergelijking met 1998 met zo’n 20 procent toegenomen.

Hoogervorst wil af van de automatische wao-keuringen na een jaar ziekte. Werkgevers die na een jaar het wao-dossier nog niet op orde hebben, worden mogelijk verplicht enkele maanden lang het loon door te betalen van de zieke. Mulder: “Op dit moment is het al zo dat werkgevers na de 52e week het loon doorbetalen, als het reintegratieplan niet op tijd is ingediend. Dit staat al in het Burgerlijk Wetboek.” Volgens Mulder zijn er al voldoende financiele prikkels ingevoerd voor werkgevers, om de wao-instroom te beteugelen. Zo moeten bedrijven waarvan veel werknemers in de wao terecht komen, meer premies betalen.

De jongste voorstellen zijn onderdeel van een pakket aan maatregelen om gericht te bezuinigen op de sociale zekerheid, meent Van Amersfoort. “Alles is erop gericht om geld te besparen, maar niet om minder zieken te krijgen.” Hij heeft geen bezwaren tegen sancties voor de werkgevers, maar zegt nadrukkelijk dat bij een succesvolle aanpak van de wao-problematiek de oorzaken van het langdurig ziekteverzuim centraal moeten staan. Werkgevers moeten volgens hem meer investeren in veilige arbeidsomstandigheden en het werken onder beroerde omstandigheden aantrekkelijker maken. Hij noemt als voorbeeld de Scandinavische landen, waar bouwvakkers dankzij uitgebreide voorzieningen ook onder winterse omstandigheden gewoon kunnen doorwerken.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels