nieuws

Bouw Expo 2000 richt zich op jeugd

bouwbreed Premium

Veel aandacht voor de jeugd en voor de opleidingsmogelijkheden in de bouw. Zo laat de vakbeurs Bouw Expo 2000, die momenteel in het Overijsselse Hengelo wordt gehouden, zich karakteriseren. De tweejaarlijkse beurs beleeft haar derde editie.

Op tienduizend vierkante meter exposeren ruim honderd bedrijven. Er worden ongeveer achtduizend bezoekers verwacht, vergelijkbaar met andere jaren. H. Hazewinkel, directeur van Koninklijke Volker Wessels Stevin, wees tijdens de opening op de grote ontwikkelingen die momenteel in de bouw plaatsvinden: betere arbeidsomstandigheden, meer veiligheid en toenemend gebruik van de informatietechnologie, zoals Autocad, driedimensionaal tekenen en computersimulaties. Overdracht van tekeningen via Internet is al niet meer ongebruikelijk.

Belang

Hazewinkel benadrukte ook het belang van de bedrijfstak voor de economie: 50.000 bedrijven geven werk aan 475.000 personen. De jaarlijkse behoefte aan personeel becijferde hij op 25.000. Met een totale jaaromzet van bijna 90 miljard gulden acht hij de bouw één van de belangrijkste sectoren van de economie, goed voor een aandeel van zo’n tien procent.

Vandaag wordt op de beurs een onderwijsmanifestatie gehouden. De Hogeschool Enschede, die een eigen stand op de beurs heeft, de Universiteit Twente en onderwijsinstelingen voor de bouwnijverheid geven voorlichting over de opleidingsmogelijkheden in de bouw. Volgens beursorganisator G. Brons is er met opzet voor gekozen de jeugd en werken in de bouw een centrale plaats te geven, gezien de personeelsbehoefte.

Doorwerkdorp

Prominent aanwezig is het doorwerkdorp, dat voor de eerste keer is opgezet. Daar wordt gedemonstreerd hoe met behulp van technische voorzieningen zoals flexibele overkappingen en warmtekanonnen vorstverlet, regenoverlast en verzuim teruggedrongen kunnen worden. Op het ‘Spelplein’ kunnen bezoekers aan de slag met Internet en geavanceerde software, bijvoorbeeld voor Autocad.

De Betoncentrale Twente valt op met een stand over het Anvora (‘anti-vocht en radon’)-systeem, dat op economisch verantwoorde wijze kruipruimtevrij bouwen mogelijk moet maken en – in lijn met de wens van de overheid – vocht en radon zou beperken. Het systeem wordt met behulp van een cd-rom op twee televisieschermen gedemonstreerd.

Volgens de Betoncentrale werkt dit systeem sneller en vermijdt het lange levertijden. “Een aannemer kan meteen beginnen”, stelt directeur H. Ardesch. Vochtproblemen door de steeds hoger wordende grondwaterstand worden vermeden. Te veel vocht in de kruipruimte belaagt het leefmilieu in de woning. Volgens Ardesch is een kruipruimte tegenwoordig niet meer nodig. Sommige gemeenten zouden in het kader van het dubo-beleid zelfs subsidie geven voor kruipruimtevrij bouwen.

Vandaag is de laatste dag van Bouw Expo 2000. De beurs is geopend van 14 tot 22 uur.

Reageer op dit artikel