nieuws

Bewoners duurzame wijk hebben behoefte aan informatie

bouwbreed

Hoe duurzamer de wijk, hoe meer belangstelling de bewoners hebben voor het DuboTeam-programma, waarin ze kunnen leren hoe ze hun duurzame huis ook duurzaam kunnen bewonen.

Dat is gebleken uit de huidige testfase van het programma, dat eind vorig jaar van start ging in Helmond, Amsterdam, Oegstgeest en Culemborg. In de uiterst duurzame wijk Poelgeest in Oegstgeest begon zes procent van de gezinnen daadwerkelijk als DuboTeam, tegen drie procent in de relatief minder duurzame wijken. In Poelgeest zijn met name veel voorzieningen op het gebied van waterbeheer.

Organisatoren Global Action Plan (GAP) en SME Milieuadviseurs zijn er nog niet uit of in zo’n superduurzame wijk meer milieubewuste mensen wonen of dat de voorzieningen in hun woningen domweg veel meer vragen oproepen.

Bijeenkomsten

GAP en SME willen de bewoners van dubowijken leren hoe ze de potentiële milieuwinst van hun huizen kunnen verzilveren. Kleine groepjes buurtbewoners praten in acht maandelijke bijeenkomsten aan de hand van een werkboek over allerlei aspecten van milieubewust wonen. Door het bijhouden van hun afvalproductie en hun water- en energieverbruik kunnen ze zelf zien wat de gevolgen zijn van het ten volle benutten van de in hun huizen verwerkte milieubesparende voorzieningen.

Voor de testfase zijn potentiële deelnemers huis-aan-huis bezocht door vrijwilligers. Bij de werving spelen de organisatoren nadrukkelijk in op de financiële én de sociale aspecten van het programma: deelname is niet alleen financieel aantrekkelijk en goed voor het milieu, maar ook een leuke manier om je buurtbewoners te leren kennen.

Serre

Het DuboTeam-programma is een variant op het al sinds 1991 bestaande EcoTeamprogramma van GAP. Voor de dubo-versie is een aantal onderwerpen geschrapt, bijvoorbeeld het aanbrengen van waterbesparende douchekoppen en isolatiematerialen. Toegevoegd is bijvoorbeeld informatie over het optimaal gebruik van een serre.

De experimentele pilot van het DuboTeam-programma is financieel ondersteund door het ministerie van VROM en loopt nog tot april van dit jaar. Na de zomer kunnen overal in het land DuboTeams van start gaan. Voor de financiering zullen GAP en SVE kijken naar de eventueel al lopende plaatselijke afspraken over de- financiering van het verwante EcoTeam-programma. In ieder geval zullen ook de deelnemende gezinnen een bescheiden geldelijke bijdrage moeten leveren.

In mei wordt een excursie naar Oegstgeest gehouden voor gemeenten en nutsbedrijven die geïnteresseerd zijn in DuboTeams.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels