nieuws

Belangstelling aanleg Maasvlakte enorm

bouwbreed Premium

den haag – Vijftig marktpartijen hebben gereageerd op het consultatiepaper voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) blijkt duidelijk verrast door het grote aantal serieuze reacties en gebruikt de informatie bij het opstellen van het programma van eisen.

Het is de bedoeling dat in 2003 een begin wordt gemaakt met de uitbreiding van het havengebied bij Rotterdam. De plannen bestaan uit herinrichting van bestaand gebied (450 hectare), uitbreiding in zee (eerst 500 hectare en indien nodig later nog eens 500 hectare) en aanleg van 750 hectare natuurgebied.

Op de marktconsultatie hebben 100 bedrijven gereageerd, waarvan de helft uitvoerig. Dit aantal is hoger dan verwacht. Van begin af aan was duidelijk dat de consultatieronde vrijblijvend was en dat daar op geen enkele manier een vergoeding of toezegging tegenover stond.

De reacties zijn afkomstig van: gebruikers (23%) waaronder chemiebedrijven en containerbedrijven, financiers (10%), bouwers (23%), consortia (14%) bestaande uit ongeveer twintig bedrijven en overige (30%) waaronder ingenieursbureaus, projectontwikkelaars en port authorities.

Realistisch

Een aantal keren ging de beantwoording verder dan op grond van de vragen verondersteld mocht worden. Zo werd door een consortium uitgebreid ingegaan op de wijze waarop een publiek-private samenwerking (pps) bij deze omvangrijke projecten haalbaar kan zijn, compleet met de presentatie van een uitgewerkt model.

Ook werd vanuit de marktsector in een enkel geval aangegeven hoeveel honderden hectaren zij op korte termijn zouden willen benutten op een eventuele landaanwinning. Op basis van de reacties trekt het ministerie van Verkeer en Waterstaat de conclusie dat het bedrijfsleven het behalen van de dubbeldoelstelling (economie en leefbaarheid) in een pps-verband als realistisch ervaart.

Als er geen positieve reacties waren gekomen, was nu het hele project geschrapt. Minister Netelenbos heeft altijd het standpunt gehuldigd de Tweede Maasvlakte volledig met privaat geld te financieren in een publiek private samenwerking.

Omdat het bedrijfsleven het gehele project moet betalen, drukken de gebruikers ook een groot stempel op de inrichting. “Het is geen Betuwelijn, waarvan al het hele plan vastligt en daarna wordt geprobeerd marktpartijen te interesseren”, verduidelijkt woordvoerder Hooimeier van PMR. “Bij de Maasvlakte ligt nog niets vast en is het bedrijfsleven nodig om gegevens in te vullen.” Om zoveel mogelijk reacties te krijgen zijn wereldwijd 1200 potentiele private partners benaderd.

Eisen

Vrijdag is de voorlopige analyse van de consultatieronde klaar en op basis daarvan wordt het programma van eisen opgesteld. Het is ook nog onduidelijk in hoeveel projecten de Tweede Maasvlakte op de markt komt. Volgens de woordvoerder van PMR kan dat aantal varieren van een tot zeventien. Nadat het programma van eisen in de Tweede Kamer is goedgekeurd, volgt Europese aanbesteding.

De aanbesteding levert een of twee partners op voor een publiek-private samenwerking. Volgens minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat de grootste pps tot nu toe.

Reageer op dit artikel