nieuws

Atelier Pro ontwerpt duurdere Meerpaal

bouwbreed Premium

dronten – Atelier Pro gaat de nieuwe Meerpaal in Dronten ontwerpen. Het voorlopig ontwerp van het Haagse architectenbureau is door het college van B en W gekozen boven de visies van Soeters Van Eldonk en Architecten Cie. Nu al is echter duidelijk dat Dronten voor de nieuwbouw meer geld moet uittrekken dan de eerder vastgestelde 32 miljoen gulden.

Verantwoordelijk wethouder Nieuwland maakte gisteren de architectenkeuze bekend. Het Haagse Atelier Pro dat in het voorlopig ontwerp het meeste van de oorspronkelijke Meerpaal en het gedachtegoed van architect Van Klingeren heeft verwerkt, krijgt de opdracht het nieuwe multifunctionele centrum te verwezenlijken.

“Het wordt nooit meer zoals vroeger, maar in het nieuwe centrum zal het oude gebouw letterlijk te herkennen zijn. Deze ‘sensatie’ concentreert zich op het voormalige theater met de eivormige plattegrond”, aldus de stuurgroep Meerpaal waarin tevens rijksbouwmeester Patijn zitting heeft, over de keuze van het voorlopig ontwerp van Atelier Pro.

Unaniem

Volgens projectleider G.H. van Heuvel blijft in elk geval de staalconstructie van de huidige Meerpaal en de plattegrond goeddeels gehandhaafd. “Voor de rest wordt hij met zo’n 10.000 tot 13.000 vierkante meter bruto vloeroppervlak natuurlijk drie keer zo groot.”

De ontwerpen van Architecten Cie en Soeters Van Eldonk vielen in de visie van de stuurgroep om uiteenlopende reden af. “Unaniem, en dat is een geheel gevoelsmatige beoordeling, kon de stuurgroep zich vinden in de visie van Atelier Pro”, benadrukte Nieuwland.

Geesteskind

Een jaar geleden nam Dronten het besluit het geesteskind van Frank van Klingeren te slopen omdat De Meerpaal sterk was verouderd. Op de plek van de Meerpaal moest een nieuw multifunctioneel centrum verrijzen. Hiervoor trok de raad 32 miljoen gulden uit.

Het sloopbesluit stuitte echter op een storm van protesten. Niet alleen probeerde de familie van de architect sloop tegen houden, zelfs minister Pronk en in zijn kielzog rijksbouwmeester Patijn wierpen zich op tot beschermers van de Meerpaal. Onder deze druk ging Dronten vorig jaar akkoord met een onderzoek naar mogelijk behoud van delen van de Meerpaal. Dit onderzoek, uitgevoerd door Patijn, bevestigde zijn vermoeden dat het haalbaar is om in elk geval het gedachtegoed van Van Klingeren in de nieuwbouw te behouden.

Overschrijding

Nu al is echter duidelijk dat het ontwerp van Atelier Pro het door de raad vastgestelde budget gaat overschrijden. “Het is aan de raad of zij dit willen ophogen of dat er in het programma van eisen moet worden geschrapt”, aldus Nieuwland. Hij weigerde te zeggen hoe hoog de overschrijding is.

Reageer op dit artikel