nieuws

Verkeersmanagement en ‘cruise control’ op Intertraffic

bouwbreed

De omvang van de infrastructuur blijft achter bij de verwachte groei van het aantal auto’s in de komende jaren. Dynamisch verkeersmanagement moet er de komende tijd voor zorgen dat de capaciteit van de wegen optimaal wordt benut. Een van de grootste knelpunten op de autosnelwegen vormt het invoegen. Een geavanceerde ‘cruise control’ kan er voor zorgen dat de capaciteit met een kwart toeneemt.

Wetenschappelijk directeur Bovy van Trail, een onderzoeksinstituut op het gebied van vervoer en infrastructuur van de TU Delft, de Erasmus Universiteit en de Universiteit Groningen, zei dit tijdens de persconferentie over Intertraffic in de Rai in april. Uit onderzoek binnen Trail blijkt verder dat door het gebruik van cruise control de gemiddelde snelheid omhoog kan, en de variatie in snelheid omlaag. Ook dat werkt weer capaciteitverhogend.

Informatie

Een onderdeel van het dynamisch verkeersmanagement is de actuele informatie aan de automobilisten. Op de Intertraffic zullen veel producten op dit gebied worden getoond. Circa duizend kilometer van het Nederlandse wegennet is inmiddels voorzien van portalen waarop uiteenlopende instructies worden gegeven. Hoewel maar ongeveer 1 procent van de automobilisten op grond van de file-informatie een andere route kiest, kan dit toch een wezenlijke bijdrage leveren. Veel files ontstaan als de capaciteit van het wegvak met slechts een paar procent wordt overschreden.

De traditionele verkeerstechnische middelen als wegmarkeringen, paaltjes, verkeersremmers en borden worden in al het technologische geweld zeker niet vergeten op de beurs. Eén van de trends is dat de automobilist aan de weg moet kunnen zien wat van hem wordt verwacht.

Veel aandacht op Intertraffic is er ook voor verkeersregelinstallaties. In Nederland staan meer dan 5000 van dergelijke installaties, waarvan 85 procent verkeersafhankelijk werkt. Verbeteren hiervan kan het aantal verliesuren zeer drastisch terugbrengen. Een recent voorbeeld vormt de A2 in Maastricht. Hier zijn na een betere afstelling van de verkeerslichten de files nagenoeg verdwenen.

Beurs

Intertraffic Amsterdam 2000 wordt gehouden van dinsdag 11 tot en met vrijdag 14 april, tegelijk met de BouwRAI. Openingstijden: dinsdag tot en met donderdag van 10.00 tot 18.00 uur, en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur. De toegangsprijs bedraagt 35 gulden. Met hetzelfde kaartje kan ook de BouwRAI worden bezocht. In een aantal parallelprogramma’s vinden verder nationale en internationale congressen plaats, onder andere het Nationale Verkeersveiligheidscongres.

Meer informatie is te vinden op Internet, www.intertraffic.com.

Reageer op dit artikel