nieuws

Stevige wortels bomen voorkomen ernstiger schade aan kademuur

bouwbreed Premium

deventer – “Wij geven niemand de schuld, en zeker ons zelf niet.” Dat is de spontane reactie van aannemer Van den Herik uit Sliedrecht, die de restauratie van de kademuur in Deventer uitvoert. De kademuur is tijdens de werkzaamheden ernstig verzakt.

Projectleider B. Advocaat wijst op de “zeer slechte toestand” van de kademuur en benadrukt dat het werk conform het bestek van ingenieurs- en adviesbureau Witteveen en Bos is uitgevoerd. “Maar het was een minimaal bestek, overal was op beknibbeld”, zegt hij.

Op zich geen probleem, valt in Sliedrecht te beluisteren, als het zo moet dan doen we het zo, en er is begrip voor dat overheden niet scheutig zijn met budgetten voor dit soort karweien. En met het bestek viel echt wel te werken.

Volgens de aannemer valt eigenlijk slechts de “zeer slechte toestand” van de muur iets te verwijten. Bovendien ontbreekt het aan een fundering onder de muur. Hij wijst er op dat ook de verzekeraar het bestek heeft geaccepteerd.

Bomen

Door de hoge waterstand in de IJssel (en dus ook van het grondwater onder de Wellekade) is een grote druk op de muur ontstaan, zeker gezien het feit dat er door de bouwput ter plekke geen tegendruk op het rivierwater was.

Slechts de solide verwortelde bomen hebben erger voorkomen doordat ze veel grond ‘vasthielden’. “Zo’n muur is niet te berekenen”, verzucht Advocaat, “er stond een enorme druk achter en je weet nooit wat die muur kan hebben.”

Voor de komende dagen wordt een lagere waterstand in de IJssel verwacht, en dus ook minder druk onder de Welle. Daardoor kan de schade beter worden onderzocht. De aannemer wijst er ook op dat de kademuur bijna historisch is en dat zo’n karwei verrassingen in zich kan bergen.

Projectleider Advocaat is overigens vastbesloten het werk tot een goed einde te brengen: “Het is mooi werk, we willen het gewoon afmaken, we lopen er niet voor weg.”

Onbekend is wanneer de werkzaamheden kunnen worden voortgezet. Er wordt nu onderzocht of er holle ruimtes onder de Wellekade zijn ontstaan. Die worden gevuld en dan kan er weer gemotoriseerd verkeer over de Welle. Maar voorlopig hebben vooral verzekeringsexperts hun handen vol aan de kademuur.

Op pagina 2:

Een tegenvaller vooraf is goedkoper dan een tegenvaller tijdens het werk.

Reageer op dit artikel