nieuws

Speculant speelt bijna geen rol in Vinex-gemeente

bouwbreed

Vinex-gemeenten hebben niet of nauwelijks last van speculanten. Dit blijkt uit een enquête van Cobouw onder de besturen van de steden met de grootste bouwlocaties.

Van de elf stadsbesturen die het formulier invulden, gaf alleen Houten aan te zijn gedwarsboomd door speculanten. Vijf procent van de grond in Houten-Zuid was in handen van lieden die louter uit waren op financieel gewin. Het probleem is inmiddels getackeld, want Houten geeft aan dat inmiddels de speculanten geen grond meer bezitten. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Almere, Eindhoven, Amersfoort, Arnhem, Purmerend, Zwolle en Barendrecht geven aan dat bij de start van de nieuwbouwprojecten geen grond in ‘verkeerde’ handen was. De cijfers zijn opmerkelijk. Vorig jaar nog schreeuwde de Vereniging van Nederlandse Gemeenten moord en brand, omdat de Wet voorkeursrecht gemeenten niet waterdicht was tegen speculanten.

Mazen

Door contracten aan te gaan met particulieren en zelf woningbouwprojecten te ontwikkelen kunnen zij door de mazen van de wet glippen. De grond hoeft dan dus niet eerst aan de gemeente te koop worden aangeboden. Utrecht, dat met Leidsche Rijn (30.000 huizen) de grootste Vinex-locatie van Nederland heeft, weigerde deel te nemen aan de enquête. De gemeente beschouwt informatie over grondposities en aan projectontwikkelaars verstrekte bouwclaims als vertrouwelijk. Utrecht haalde vorig jaar het nieuws door rechtszaken tegen onroerend- goedhandelaar Oostveen. Hij heeft grond gekocht op Leidsche Rijn. Bovendien sloot hij een contract met een agrariër met de bedoeling zelf woningen te realiseren. De rechter in Utrecht stond toe dat op die manier de Wet voorkeursrecht gemeenten wordt omzeild.

Op pagina 3: Ontwikkelaars kochten helft grond Vinex-locaties.

Reageer op dit artikel