nieuws

Reddingsplan voor zieltogende kastelen

bouwbreed Premium

houten – Kastelen en andere grootschalige monumenten, die bouwkundig in slechte staat verkeren, kunnen op financiele steun van de rijksoverheid rekenen. Staatssecretaris Van der Ploeg (Cultuur) stelt honderd miljoen gulden voor de komende vier jaar beschikbaar, teneinde grote monumenten als cultureel erfgoed te behouden.

Het bedrag wordt uitgesmeerd over vier jaar. Van der Ploeg heeft zijn reddingsplan gevat in wat hij het “Kanjer-offensief” noemt. Gisteren greep hij de officiele start van de restauratie van kasteel Heemstede in Houten aan om zijn ‘kanjerbeleid’ te presenteren.

Woningbouw Centraal Nederland (WCN) kocht het negentiende eeuwse kasteel Heemstede in Houten – nu een ruine – om er van af eind 2001 kantoor te houden. Behalve een veer voor WCN, stak Van der Ploeg ook de loftrompet over de gemeente Houten. “Het college van B en W heeft de nota Belvedere goed geinterpreteerd. Het betrekt de cultuurhistorie als bron van inspiratie bij de ruimtelijke ontwikkelingen”.

Planologie

De gemeente bedrijft “culturele planologie” en dat is precies wat de nota Belvedere volgens Van der Ploeg beoogt.

Ook uit andere hoek komt hulp voor beeldbepalende monumenten, die onder invloed van de tand des tijds verpulveren. Het VSB-Fonds stelt 25 miljoen gulden beschikbaar, verdeeld over de komende vijf jaar. Deze onafhankelijke organisatie is op een breed terrein actief: van welzijn tot natuurbehoud en van cultuureducatie.

Zoals de restauratie van beeldbepalende monumenten niet vrijblijvend is, geldt dat ook voor het hergebruik er van. Kastelen maken deel uit van een gemeenschappelijk cultureel erfgoed, waardoor het tevens voor het publiek moet worden opengesteld, vindt de staatssecretaris.

Trots

“Nederland heeft een grote culturele rijkdom en mag daar trots op zijn. Maar we hebben daarin ook een verantwoordelijkheid. Niet alleen om die rijkdom in stand te houden, ook om zoveel mogelijk mensen daarin te laten delen.”

Voor de gemeente Houten blijft het niet bij de herbestemming van kasteel Heemstede. Ookde rijksmonumenten Fort Honswijk, het Werk aan de Korte Uitweg en de Lunet aan de Snel – ooit gebruikt door Defensie – krijgen een nieuwe functie. “Zo zet Houten zichzelf op de kaart”, complimenteerde Van der Ploeg.

Op pagina 2: Commentaar.

Reageer op dit artikel