nieuws

Proef met natuurlijke zuivering afvalwater

bouwbreed Premium

Waterstromen BV, een dochtermaatschappij van het waterschap Rijn en IJssel, en Grontmij willen op grote schaal aan de slag met natuurlijke afvalwaterzuiveringssystemen. Beide initiatiefnemers doen een proef bij vijftig percelen in het buitengebied van Lichtenvoorde. Bewoners kunnen zich vrijwillig aanmelden voor dit pilotproject.

Op advies van het waterschap en Grontmij worden percelen aangesloten op de normale drukriolering of worden zogeheten IBA’s (Individuele Behandeling Afvalwater) aangelegd. Als de proef succesvol verloopt, zal een groot deel van 850 woningen in Lichtenvoorde uitgerust worden met natuurlijke afvalwaterzuiveringssystemen. Voor het eerst wordt in Nederland op zo’n grote schaal het IBA-systeem toegepast. Het is nu zo dat bij een enkel perceel in Nederland het afvalwater op biologische wijze wordt gezuiverd. Er bestaan diverse systemen: een soort zandbed met rietplanten die de afvalstoffen afbreken of een ondergrondse put met daarin een korf waarop bacteriën de organische stoffen opeten. Deze putten kunnen wel tot drie meter diepte reiken. Het milieurendement is hoog. Afhankelijk van de soort IBA kan minstens 80 procent van het afvalwater worden gezuiverd. Een veel betere score dan die van een nieuwe zes kuub sceptictank, die slechts 35 procent zuivert.

Te duur

Vele percelen in het Nederlandse buitengebied zitten zonder rioolaansluiting. Daarvoor moet een oplossing worden gevonden. Na 2005 mag geen ongezuiverd afvalwater meer geloosd worden op het oppervlaktewater en in de bodem. Gemeenten zijn koortsachtig bezig met een oplossing. Alle percelen in het buitengebied aansluiten op het drukriool is veel te duur en geen reële optie. Daarom wachten vele gemeenten op alternatieven. Sinds begin jaren negentig worden hier en daar voorzichtig natuurlijke zuiveringssystemen uitgeprobeerd. Het waterschap Rijn en IJssel heeft samen met Grontmij een vennootschap onder firma, genaamd Wagro, opgericht. Deze vof gaat in overleg met de betrokken bewoners de IBA’s aanleggen en vervolgens onderhouden en beheren. Wagro moet nog onderzoeken hoe de exploitatie van de zuiveringssystemen wordt geregeld. De toekomstige eigenaren moeten de aanleg en het jaarlijkse onderhoud betalen. Indien dat niet ineens mogelijk is, kan Wagro de aanleg voorfinancieren. Een IBA-systeem kost gemiddeld tien à vijftienduizend gulden. Hoe de burger het voorgeschoten bedrag terugbetaalt, moet nog worden onderzocht. Rayonleider B. Brinkman van de Grontmij in de Achterhoek gelooft heilig in deze collectieve aanleg. “Wij kiezen voor een totaalaanpak van de ongerioleerde gebieden. Onze doelstelling is een model te ontwikkelen tegen de laagste maatschappelijke kosten en met het hoogste milieurendement.”

Gemengd

Brinkman sluit niet uit dat voor een gemengd stelsel wordt gekozen. “Het is mogelijk dat sommige percelen gewoon worden aangesloten op het riool, omdat ze dicht bij elkaar liggen. Een IBA hoeft dus niet per definitie het beste te zijn. Nogmaals: wij gaan uit van de laagst mogelijke maatschappelijke kosten. Als iemand ver van de bewoonde wereld zit en hij eist een rioolaansluiting, dan voeren we dat dus niet uit. In zo’n geval zou een IBA beter zijn”, stelt rayonleider B. Brinkman van de Grontmij in de Achterhoek. De keuze voor het type IBA hangt af van de kwetsbaarheid van het gebied. Het plangebied in Lichtenvoorde bevat niet-kwetsbare gebieden als agrarisch terrein, maar ook kwetsbare ecologische gebieden. Voor niet-kwetsbare gebieden volstaat een biologische zuivering, die overigens geen nitraat en fosfor uit het afvalwater haalt. Voor ecologische gebieden gaat men een stap verder door ook circa 60 procent aan stikstof te verwijderen.

Als men ook nog ijzer- of kalkhoudende elementen (bijvoorbeeld schelpen) toevoegt, verdwijnt daarbij tot 90 procent aan fosfor uit het afvalwater.

Reageer op dit artikel