nieuws

Naoorlogse sociale bouw aangepakt

bouwbreed Premium

In Maastricht wordt de komende tien jaar de naoorlogse sociale woningvoorraad geherstructureerd. Met de operatie is 800 miljoen gulden gemoeid. Tevens wordt een leefbaarheidsfonds van 20 miljoen gulden ingesteld. Voor deze grootscheepse aanpak heeft de gemeente een convenant gesloten met de woningcorporaties St. Servatius, Woonpunt en St. Mathias. Het gaat om de bouw van minimaal 5000 nieuwe woningen, de sloop van 2500 sociale huurwoningen en een ingrijpende renovatie van 4400 sociale huurwoningen en de verkoop van 1800 sociale huurwoningen. De sloop betreft vooral portiekwoningen, duplexwoningen en flats zonder lift.

De gemeenteraad beslist op 29 februari.

Reageer op dit artikel