nieuws

MKB benadert reintegratie individueel Informele werkwijze vaak effectief, constateert TNO

bouwbreed Premium

hoofddorp – Werkgevers in het midden- en kleinbedrijf beschikken nauwelijks over een reintegratiebeleid dat op papier staat. Slechts 10 procent van de bedrijven heeft dit. Werkgevers in de mkb-sector geven de voorkeur aan een individuele aanpak in de vorm van maatwerk, zo blijkt uit een onderzoek van TNO Arbeid.

Werkgevers in het midden- en kleinbedrijf verwaarlozen de reintegratie niet, maar de pogingen langdurig zieke of afgekeurde werknemers opnieuw in het arbeidsproces op te nemen, hebben vooral een informeel karakter, zegt Tinka van Vuuren, een van de auteurs van het rapport ‘De baas en ziekte. Ziekte de baas. Reintegratie in het Midden- en Kleinbedrijf’. Volgens Van Vuuren is het informele beleid, althans in het mkb, van groot belang en doorgaans effectief.

Als voorbeeld noemt ze een 57-jarige schilder, die tijdens het schilderen van de trap was afgevallen en een wervelbeschadiging had opgelopen. De werkgever was extra gemotiveerd de man te reintegreren, omdat het ongeval tijdens het werk was gebeurd. Het feit dat de werknemer na bijna een jaar afwezigheid gemotiveerd was om opnieuw aan de slag te gaan en absoluut niet afgekeurd wilde worden, maakte dat zijn werkgever bereid was tot het uiterste te gaan. Met werkaanpassingen, een lager werktempo, hulp van collega’s en zelf het werk mogen indelen, kon de schilder na verloop van tijd weer goed functioneren.

‘Gemiddeld’

Voor het onderzoek interviewde TNO vorig jaar 117 werkgevers in een groot aantal mkb-sectoren over hun aanpak van de wao-problematiek en langdurig ziekteverzuim. TNO hield onder meer vraaggesprekken met acht werkgevers in de bouw en met twaalf in de papier-, hout- en meubelhandel. De uitkomsten van dit onderzoek werden vergeleken met het beleid van grotere bedrijven op basis van gegevens van een werkgeverspanel uit circa vierduizend bedrijven, waaronder vierhonderd in de bouw. Deze gegevens uit 1996 werden vorig jaar voor het eerst nauwkeurig geanalyseerd.

Wat betreft de mate van inspanningen om langdurig zieke werknemers weer op te nemen in het arbeidsproces, scoort de bouwnijverheid binnen het mkb ‘gemiddeld’. Minder dan de proces- en voedingsindustrie, waarin gemiddeld meer grote ondernemingen vertegenwoordigd zijn, maar beter dan de detailhandel en horeca. En juist die bedrijfssectoren zijn in het mkb qua omvang vergelijkbaar met de bouw.

Groter

Hoe groter het bedrijf, hoe meer het moeite doet voor en een beleid ontwikkelt ten behoeve van reintegratie. Van Vuuren: “Kleine bedrijven zeggen vaak geen tijd te hebben voor een verzuimbeleid, schakelen minder snel in- of externe deskundigen in en hebben geen aparte personeelsfunctionaris in dienst.”

Voorlichting

En in de praktijk komen bedrijven met tien werknemers of minder niet zo vaak met de problematiek in aanraking. Slechts eens in de tien jaar worden ze geconfronteerd met dreigende wao-intrede, menen de TNO-onderzoekers.

Werkgevers van kleine(re) bedrijven weten vaak niet tot wie ze zich moeten wenden als externe, deskundige hulp vereist is. TNO pleit daarom voor meer voorlichting.

Reageer op dit artikel