nieuws

Kwarts-blootstelling kan simpel omlaag

bouwbreed

Bouwvakkers staan nodeloos bloot aan grote hoeveelheden kwarts (steenstof). Met aanpassing van apparatuur en werkmethoden kan het risico op ernstige longaandoeningen met 80 tot 95 procent worden teruggedrongen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de uitzonderingspositie, waarin de bouw wordt vrijgesteld van de wettelijke grenswaarden, opheffen.

Staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken stuurde vrijdag het rapport ‘Blootstelling aan kwarts in de bouw’ aan de Tweede Kamer. In dat rapport onderbouwt hij zijn standpunt. Als de bouwsector zoveel mogelijk ‘nat’ werkt en het stof afzuigt, is het grootste gevaar van inademing al geweken, zo staat in het rapport. Deze aanpassingen kunnen eventueel worden uitgebreid met persoonlijke maatregelen, zoals het dragen van beschermkapjes. Ruim honderdduizend bouwvakkers staan geregeld bloot aan kwartsstof. Bij ongeveer tien procent van deze mensen, vooral voegenslijpers en sleuvenhakkers, is sprake van zeer hoge concentraties schadelijke stof, die tot longkanker kunnen leiden.

Uitgezonderd

Ondanks het grote gevaar voor de gezondheid werd de bouwsector in 1998 uitgezonderd van de wettelijke grenswaarden van 0,15 milligram kwarts per kubieke meter. “De voorgestelde aanpassingen zouden volgens de sector niet praktisch zijn en technisch onhaalbaar”, verklaart een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken. De bouwsector legde indertijd het argument op tafel dat vooral de afzuiginstallaties op machines een hoge investering vereisten, wat prijsconcurrerend werken onmogelijk maakte. Bovendien zou de investering tot hogere arbeidskosten leiden, doordat de machines minder wendbaar zijn en de installatie meer tijd vergt.

Wegstrepen

Het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) weerlegt die verdediging. “Het bedrijf kan de extra kosten wegstrepen tegen de besparing. Het vrijgekomen stof hoeft achteraf immers niet meer te worden opgeruimd. Zodoende blijven alleen de aanschafkosten over.” Het werken met water (dat nu al bijna standaard gebeurt om de machines te koelen) leidt volgens het EIB nauwelijks tot extra kosten. Dit alles heeft het ministerie zijn standpunt doen bepalen. “Door aanpassing van technieken zou de uitzonderingspositie van de bouw kunnen worden opgeheven”, schrijft staatssecretaris Hoogervorst aan de Tweede Kamer. De Sociaal Economische Raad bereidt hierover een advies voor dat nog deze maand wordt verwacht. Hoogervorst heeft de werkgevers- en werknemersorganisaties in de bouw gevraagd afspraken te maken om deze knelpunten gezamenlijk op te lossen. De staatssecretaris verwacht in februari een intentieverklaring met de bouw te kunnen ondertekenen, om tot een dergelijk convenant in de sector te komen.

Reageer op dit artikel