nieuws

Krimpen moet provincie betalen voor bodemsanering

bouwbreed

Krimpen aan de IJssel moet van de Raad van State de door Zuid- Holland aan de gemeente in rekening gebrachte interne kosten voor een aantal bodemsaneringen betalen. Het gaat om een bedrag van ruim 200.000 gulden op een totaalrekening van 750.000 gulden.

De Raad van State oordeelt dat de provincie het bezwaar van Krimpen tegen de bijdrage niet in behandeling had moeten nemen. Volgens het rechtscollege gaat het om een wettelijk verplichte bijdrage die direct voortvloeit uit de Wet bodembescherming. De wijze waarop de bijdrage wordt vastgesteld en de hoogte van het bedrag zijn uit diezelfde wet af te leiden. Het verzoek van de provincie Zuid-Holland aan de gemeente Krimpen om de bijdrage te betalen is dan ook geen bestuursrechtelijke besluit waartegen beroep bij de Raad van State openstaat. Het rechtscollege verklaart de bezwaren van de gemeente Krimpen tegen de eigen bijdrage dan ook alsnog niet-ontvankelijk. Krimpen mag nu de twee ton naar een provinciale rekening overmaken. De gemeente Krimpen heeft overigens op dit gebied een opmerkelijke naam in Nederland. Het is immers de enige gemeente waar een provincie al eens een deurwaarder op af heeft gestuurd. Dat gebeurde in 1995 omdat Krimpen weigerde een openstaande rekening bij de provincie ter hoogte van 556.000 gulden te betalen. Ook toen ging het om een weigering om alle saneringskosten te betalen.

Enige

Het gemeentebestuur in Krimpen meent als enige in Nederland dat het niet hoeft bij te dragen in de kosten die door een ander dan het gemeentelijk bestuursorgaan zijn gemaakt. In dit geval gaat het om een deel van de interne kosten, zoals de inzet van provincieambtenaren ter plaatse, die de provincie tijdens saneringsprojecten Krimpen heeft gemaakt. Het gaat om de saneringsprojecten IJsseldijk Werf, EMK en Tiendweg, die in totaal 70 miljoen gulden kosten.

Reageer op dit artikel