nieuws

Kopers ontzien

bouwbreed

Ze moeten een jaar langer wachten op hun nieuwbouwhuis, maar verder komen de kopers in het Zoetermeerse Oosterheem er zonder kleerscheuren af. De financiële gevolgen van de door de rechter opgelegde bouwstop blijven voor hen binnen de perken.

Temeer daar gemeente en Bouwcombinatie Oosterheem VOF zich inspannen voor een gunstige hypothecaire regeling. Beide partijen hebben zo voorkomen dat de klanten de dupe zouden worden van onzorgvuldigheden waaraan zij part noch deel hebben. De ontwikkelaars zijn niet op hun strepen blijven staan. Zij hadden zich immers geheel kunnen onttrekken aan alle verplichtingen, gezien de ontbindende voorwaarden in de al gesloten koopcontracten. Van de gemeente ontvingen zij daarvoor overigens interessant wisselgeld, namelijk ruimere mogelijkheden om duurdere woningen naar eigen keuze af te zetten. Dat er geen onafhankelijk onderzoek komt naar de gemaakte fouten, zoals gisteren de Zoetermeerse gemeenteraad besloot, is onbevredigend. Niet dat wij trappelen om schuldigen aan te wijzen, maar het zou duidelijk kunnen maken in hoeverre de huidige procedures en rolverdeling in de ruimtelijke ordening adequaat zijn. Oosterheem is tenslotte geen incident. Nauwelijks twee maanden geleden moesten er in het Zaandamse Saendelft ‘woonbonnen’ aan te pas komen om gedupeerde kopers tevreden te stellen. Daar moest de bouw van honderdtien woningen geschrapt worden op last van de rechter. Voor de gedupeerde kopers mag in beide gevallen de tegemoetkoming redelijk worden genoemd. Niettemin is het in maatschappelijk opzicht ongewenst dat slecht bestuur en te grote gretigheid om te bouwen worden afgekocht. Dat mag geen usance worden.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels