nieuws

Kamerlid Verbugt zet bouwleges op de tocht

bouwbreed Premium

den haag – Kamerlid Verbugt (VVD) heeft er geen gras over laten groeien. De vrijdag aangekondigde vragen over de ontluisterende manier waarop gemeenten naar bouwaanvragen kijken, liggen al bij staatssecretaris Remkes op bureau.

De vragen zijn toegesneden op de ondoorzichtigheid van de bouwregelgeving, de kwaliteit van de woningbouw en de hoogte van de bouwleges. Verbugt vraagt Remkes met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) te overleggen hoe de kosten van de toetsing meer in overeenstemming kunnen worden gebracht met de belangen van de burger. Een in Cobouw van 25 februari gepubliceerd rekenvoorbeeld – volgens de tabel van de gemeente Maarssen – kwam uit op een uurtarief van dik duizend gulden. En dan is Maarssen met een heffing van 1,3 procent van de bouwkosten nog aan de bescheiden kant. Andere gemeenten heffen aanzienlijk hogere tarieven. Den Haag bijna het dubbele. Kosten die in geen verhouding staan tot het geleverde flutwerk, zo bleek uit het Nipo-onderzoek.

Volgens CBS-statistieken is de bouwleges na de toeristenbelasting de snelst stijgende inkomstenbron van gemeenten. Vooral de laatste jaren gaat het hard, met sprongen van vijftig miljoen meer per jaar.

“Hoe denkt u te kunnen waarborgen dat de consument zekerheid krijgt over de deugdelijkheid van de woning?”, wil Verbugt van de staatssecretaris en partijgenoot Remkes weten. Want dat was de oorspronkelijke bedoeling van het Bouwbesluit: kopers rechtszekerheid bieden over de kwaliteit van hun woning.

Al in ’95 heeft toenmalig staatssecretaris Tommel toegezegd onderzoek te doen naar de knelpunten in de bouwregelgeving. Wanneer is dat onderzoek klaar?, dringt Verbugt aan. Verder vraagt zij aandacht voor “het tegengaan van onnodige bureaucratie”.

Reageer op dit artikel