nieuws

Hout en Bouwbond volgens CNV-leden niet voor zzp’ers

bouwbreed Premium

De leden van de Hout- en Bouwbond CNV hebben met een kleine meerderheid besloten geen zelfstandigen zonder personeel binnen te willen halen. Daarmee leggen zij een voorstel van het Bondsbestuur om iets te doen voor zzp’ers naast zich neer.

De discussie binnen het CNV spitste zich net als geruime tijd geleden binnen de Bouw- en Houtbond FNV toe of zzp’ers een plaats kunnen krijgen in een werknemersorganisatie. Een kleine meerderheid vond dus van niet. Er is een pricipiële keuze gemaakt dat wij een werknemersbond blijven”, verklaart woordvoerder Johan Slok de stemming.

Dit in weerwil van het voorstel van het Bondsbestuur om in de toekomst iets voor zzp’ers te betekenen.

Servicepakket

“Dat voorstel was ingegeven door het feit dat er momenteel al zo’n 25.000 zzp’ers in de bouw zijn. Dat aantal neemt alleen nog maar toe. Het fenomeen is niet meer weg te denken binnen de bouw”, aldus Slok.

Volgens het voorstel dacht het bondsbestuur aan het ontwikkelen van een servicepakket zoals FNV Zelfstandige Bondgenoten en de Bouwbond FNV dat al hebben. Daarbij gaat het onder meer om goedkope verzekeringspakketten.

Verlaten

Dat de leden dit voorstel naast zich neer hebben gelegd, heeft onder andere te maken met een enquête onder de leden. Daaruit bleek dat 10 procent van de werknemersleden overwoog het lidmaatschap op te zeggen als de deur voor zzp’ers zou worden opengezet.

De keerzijde van die medaille is dat de bond onder haar leden ook een aantal zzp’ers telt, voormalige werknemers die zzp’er zijn geworden. Verwacht wordt dat die nu de bond zullen verlaten omdat ze er niets meer te zoeken hebben.

Reageer op dit artikel