nieuws

Honderdeen meest gestelde vragen

bouwbreed Premium

Wie bepaalt in welke gebouwfuncties een gebouw moet worden ingedeeld? Vraag een in de brochure ‘Honderdeen meest gestelde vragen over het Bouwbesluit’. Gebundeld ter nagedachtenis aan de Helpdesk Bouwregelgeving die op 31 december 1998 werd opgeheven.

Na zes jaar vond de staatssecretaris het welletjes. Ook omdat gebruikers van het Bouwbesluit naar het oordeel van de bewindsman inmiddels voldoende in de markt terecht kunnen met hun vragen.

Achthonderdvijftig vragen per jaar. Twintig, 25 per week, kreeg de Helpdesk te verwerken.

Geleidelijk trad een verschuiving op in de aard van de vragen, merkten de medewerkers van de desk.

De vragen waren specifieker, gerichter dan in de eerste brochure van eind 1993 werden behandeld. Compartimentering leverde de meeste verschillende vragen op. Gevolgd door toiletruimten, inbraakwerendheid, thermische isolatie en ventilatie.

Ook over bouwaanvraagprocedure en de gebruikssituatie bestaat nog veel onduidelijkheid. ‘Aanwezigheidseisen’ springt eruit met acht verschillende vragen. ‘Vergunningvrije bouw’ wordt in zes vragen en antwoorden nader uitgelegd.

De brochure sluit af met twee vragen naar toekomstige wijzigingen van de Woningwet en het Bouwbesluit. Samenvatting van de antwoorden: het aantal vergunningvrije bouwwerken wordt uitgebreid; afschaffing van de meldingsplicht en onderscheid naar kort- en lang-vergunningplichtig; en rechtstreekse aanwijzing van de normen voor elektra en gas, in plaats van via de aansluitvoorwaarden van de energiedistributiebedrijven.

Reageer op dit artikel