nieuws

Gebonden

bouwbreed Premium

Architectuur zou kunst zijn, maar een apart soort. Kunnen schrijvers verzinnen wat ze willen, architecten zijn gebonden aan ‘harde’ eisen.

Daarom ook zouden schepping en schepper een andere relatie hebben. Een kunstenaar vormt zijn kunst, maar net zo hard werkt het andersom. Romanfiguren spreken hun schrijver al tijdens het schrijven tegen. Een boek kan met zijn schrijver aan de haal gaan en een eigen leven leiden. Architecten gaan er juist prat op dat zij niets aan de haal laten gaan. Zij beheersen het proces, zij zijn de scheppers. O ja? Schrijvers kennen net zulke ‘harde’ eisen van taal, stijl en leesbaarheid. Elke kunst zit vast aan conventies. Architecten zijn inderdaad gebonden, maar anders dan ze graag doen geloven. Met meer oog voor de wederkerigheid tussen schepper en schepping, zouden zij beseffen dat conventies een grotere rol spelen dan hun scheppend genie. Dan zouden ze architectuur ook meer een eigen leven kunnen laten leiden.

Reageer op dit artikel