nieuws

Complete wijk op het water

bouwbreed Premium

amsterdam/groningen – De gemeente Groningen ziet goede mogelijkheden voor de bouw van een nieuwe stadswijk met zo’n duizend woningen op het water. Een oud veengebied ten oosten van de stad zou daarvoor onder water moeten worden gezet, zo viel afgelopen week in Groningen te beluisteren.

Volgens Jan van de Bospoort van de gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening en economische zaken in Groningen heeft ook zijn stad in toenemende mate behoefte aan expansie.

Aan de rand van de stad ligt een voormalige veenkolonie. Het gaat hier om een uitgeput landbouwgebied, dat door gaswinning steeds verder wegzakt. Het gebied kan nu alleen door steeds intensievere bemaling droog worden gehouden.

Groot meer

Zou de bemaling worden gestaakt, dan ontstaat een groot meer, in omvang vergelijkbaar met het Sneekermeer. Volgens Van de Bospoort ontstaat dan het perspectief van een drijvende stad op het meer.

In een reactie laat Van de Bospoort weten: “Wij zien duidelijk mogelijkheden voor een aantrekkelijk woonlandschap, dat past binnen het beeld van een compacte stad. Met andere woorden: een nieuwe woonwijk voor de parttime stedeling op slechts zeven kilometer van het oude stadshart.”

Grondwater

Het gaat de gemeente niet alleen om wonen, recreeren en natuurontwikkeling. Het meer zou ook een bijdrage kunnen leveren aan problemen met de waterbeheersing. Grondwater zakt uit het Drents plateau, waardoor in Oost-Groningen veel zuiver kwelwater moet worden weggepompt.

De ontwikkeling van een dergelijke woonwijk, zo verklaarde Van de Bospoort afgelopen week tijdens een NIROV-bijeenkomst in Amsterdam, vraagt een onconventionele aanpak en nieuwe vormen van samenwerking.

Dura Vermeer

Tijdens diezelfde bijeenkomst kondigde de DuraVermeer Groep aan op korte termijn drie plannen te zullen presenteren voor drijvende steden in Nederland. Het bedrijf heeft zich onder meer laten inspireren in Japan. Daar wordt gewerkt aan drijvende steden in oceanen, inclusief drijvende snelwegen.

DuraVermeer ziet voor Nederland behalve op meren ook kansen voor drijvende steden in grindgaten en in uiterwaarden van rivieren.

Problemen die bijvoorbeeld ontstaan door schommelingen in de waterspiegel, kunnen volgens het bedrijf goed worden opgelost.

Reageer op dit artikel