nieuws

Buizenstelsel vlak onder toplaag asfalt

bouwbreed Premium

Het watervoerend systeem pas aanbrengen juist voor het moment dat de bovenste laag asfalt op het wegdek wordt aangebracht. Ooms Avenhorn Holding BV heeft een systeem ontwikkeld voor verwarming en koeling van gebouwen en wegen, dat in afwijking van andere systemen praktisch gelijktijdig met de afwerklaag kan worden aangebracht.

Een voordeel van het nieuwe systeem is dat toepassing mogelijk is bij vervanging van de toplaag. Omdat het watervoerend systeem bovendien zeer snel is aan te leggen, kan het afsluiten van wegen en kunstwerken voor het verkeer aanzienlijk worden bekort.

Op dit moment loopt in Nederland een aantal haalbaarheidsonderzoeken naar warmtewinning uit asfalt. Ooms Avenhorn Holding BV heeft op initiatief van Hans van Rij van Tipspit en in samenwerking met WTH Vloerverwarming het systeem ‘Road Energy Systems’ (RES) ontwikkeld en uitgewerkt, waarbij een raster van polyethyleenbuizen met behulp van een kliksysteem in de tweede laag asfalt wordt aangebracht.

Het basisidee voor het aanbrengen van een watervoerend systeem in asfalt is het gebruikmaken van de zonnewarmte in het asfalt. Door in de zomer koud grondwater door het asfalt te voeren, warmt het asfalt niet al te zeer meer op en kan het opgewarmde grondwater ondergronds worden opgeslagen. De opgeslagen warmte kan in de winter worden opgepompt voor verwarming van het asfalt, maar ook van gebouwen. Omgekeerd bestaat de mogelijkheid om met het koude water uit de bodem gebouwen in de zomer te koelen.

De PE-buizen van het RES hebben een diameter van 20 millimeter en een wanddikte van maar liefst 3,4 millimeter. Volgens Hans Clerx van WTH Vloerverwarming moeten de buizen zo dik zijn om de drukkrachten op te kunnen vangen die door het verkeer worden veroorzaakt. Om het indrukken van de PE-buizen te beperken, wordt bovendien een speciale asfaltconstructie aangebracht. Dit maakt het asfaltsysteem volgens Arian de Bondt van Ooms Avenhorn Holding zeer duurzaam. De Bondt: “Door de temperatuur van het asfalt in de winter te verhogen en in de zomer te verlagen veroudert het wegdek natuurlijk ook minder snel.”

Volgens Lex van Zaane, hoofd marketing van Ooms Avenhorn Holding, is de snelheid van aanbrengen van het RES het grootste voordeel ten opzichte van de andere systemen. “Bij het herstellen van bestaande wegen kan het RES zonder al te veel tijdverlies direct worden aangebracht. Juist door die snelheid heeft het verkeer minder te lijden. Het aantal files neemt af, waardoor er minder oponthoud voor de weggebruikers zal zijn. RES is daarom met name geschikt voor het vorstvrij houden van kunstwerken zoals bruggen en viaducten en andere knelpunten in het wegennet.”

Bij de zandlosplaats van Ooms, pal achter de IJsselmeerdijk in Hoorn, zijn vier proefvakken aangelegd (gedeeltelijk gesubsidieerd door Novem). Gezien de ligging, direct aan het open water, de belasting door de zandwagens en de bocht in het wegdek waardoor extra druk wordt uitgeoefend, kan wel gesproken worden van ‘asfalthorror’. “Dat is juist,” zegt De Bondt, “We hebben expres de slechtst denkbare omstandigheid voor het asfalt bedacht.”

In de nabijgelegen controleruimte komen alle gegevens binnen. Elke vijf minuten verschijnen nieuwe waarden van ongeveer 150 meetpunten in het asfalt op het beeldscherm. Het thermische deel van het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met TNO, dat voor de modelvorming zorgdraagt. Op basis van de modellen kan een betrouwbare voorspelling voor andere locaties worden gemaakt.

Van Zaane heeft al contact met onder andere Rijkswaterstaat en diverse bedrijven die geïnteresseerd zijn in het systeem. Dit voorjaar wordt de eerste paal geslagen voor de sportaccommodatie van de honkbalvereniging Pirates in Amsterdam. Het clubgebouw van 13.000 kubieke meter wordt geheel verwarmd met de warmte uit het asfalt van de omliggende parkeerplaatsen. De terugverdientijd wordt hier geschat op vier jaar.

Reageer op dit artikel