nieuws

‘Agrarische bouw alleen voor specialist’

bouwbreed

‘s-hertogenbosch – In de toekomst hebben alleen gespecialiseerde aannemers een kans te bouwen voor de agrarische sector. Het aantal bouwprojecten neemt sterk af maar de geinvesteerde tijd per project neemt toe. Dat is de visie van Yvo Wintjens, manager van het Adviesteam Bedrijfsontwikkeling bij mengvoederfabrikant Hendrix UTD.

Volgens Wintjens, geciteerd in het vakblad Agrabeton, kunnen alleen gespecialiseerde aannemers voldoende kennis bezitten om voor agrarische bedrijven te bouwen.

Wintjens wijst erop dat de grote ondernemingen niet alleen in Nederland investeren, maar ook in het buitenland. Zij maken daarbij meestal gebruik van vreemd vermogen. De melkveehouders hebben een voorkeur voor Denemarken, de varkenshouders voor Duitsland.

De kleinere veehouders zijn gedwongen hun bedrijf te stoppen of eventueel te consolideren, als zij geen financiele schulden hebben. Van deze bedrijven zijn niet veel bouwinvesteringen meer te verwachten.

Reageer op dit artikel