nieuws

Aanpassing en ontwikkeling op branchedag hellend dak

bouwbreed Premium

amersfoort – De vereniging Het Hellende Dak heeft in Amersfoort voor de eerst keer een branchedag hellende daken georganiseerd. Tijdens een van de presentaties overviel E. ter Horst van Novem zijn toehoorders met de mededeling dat in de nabije toekomst alle daken voorzien zullen zijn van zonnepanelen.

Al bij de opening door dagvoorzitter de heer Dr. D. K. J. Tommel, directeur Nationaal Woning Instituut, werd duidelijk dat de dakenbranche zal zich zal moeten aanpassen aan de veranderende omstandigheden, bijvoorbeeld het compenseren van een afnemende vraag naar dakpannen.

De gevolgen van ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie zijn nu al merkbaar. Te beluisteren viel dat de tijd zal komen dat alle daken zonnedaken zullen zijn. Maar als in de nabije toekomst steeds meer daken voorzien zullen zijn van zonnepanelen, gaat dat ten koste gaan van het traditionele pannendekken. Tot voor kort had het dak nog de functie het huis te beschermen tegen de invloeden van buitenaf. Maar de functie van het dak wijzigt van afwerend naar een ontvangend bouwonderdeel. Het gaat niet alleen om het gebruik maken van de zonne-energie, maar ook om het opvangen en gebruiken van het hemelwater.

Compenseren

Een groot deel van de bedrijven die werkzaam zijn in de dakenbranche zijn gespecialiseerd. Juist daarom doen ze er goed aan met de ontwikkeling van zonne-energie mee te gaan. Want verlies van marktsegment door de afnemende hoeveelheid te leggen dakpannen is met goed te compenseren.

Naar verwachting zal binnen tien jaar de omzet in zonnepanelen zeker zo groot zijn als de gehele omzet in de dakenbranche. Het zijn vooral de installatiebedrijven die zich bezighouden met het plaatsen van zonneboilers en zonnepanelen. Meer integratie van de verschillende disciplines in de bouw kan de branche grote voordelen opleveren. Onder meer een beter imago dat helpt het tekort aan personeel te compenseren.

Reageer op dit artikel