nieuws

‘Aanpakken black spots in Drenthe voorkomt 380 ongelukken’

bouwbreed Premium

Univé Verzekeringen introduceert samen met Rijkswaterstaat, de provincie Drenthe en Grontmij een nieuw ‘fonds’: beleggen in verkeersveiligheid. Door de komende jaren gezamenlijk geld te steken in het onschadelijk maken van beruchte ‘black spots’ in de provincie, worden volgens de berekeningen 360 verkeersongevallen en 160 dodelijke en gewonde verkeersslachtoffers voorkomen.

Alle betrokken partijen delen in de winst; hetzij in de vorm van minder schade-uitkeringen, hetzij in het bereiken van de gestelde beleidsdoelen op het gebied van de verkeersveiligheid, hetzij in het veilig stellen van de werkgelegenheid. De eerste ‘black spot’, een gevaarlijke kruising in Hoogeveen, wordt binnenkort onder handen genomen. Het initiatief is, naar drs. ing. J.J. Reeskamp van Grontmij Drenthe uitlegt, ontstaan in een gesprek met Rijkswaterstaat over de verkeersonveiligheid in Drenthe. “In de provincie vallen jaarlijks rond 1300 doden en gewonden in het verkeer. Dat is erg veel. De verkeersonveiligheid is ons inziens niet alleen een verantwoordelijkheid van de overheid, maar ook van het bedrijfsleven. Ook de bedrijven ondervinden immers enorme schade van de onveiligheid, onder meer als gevolg van langdurig afwezige werknemers. Vandaar het idee de maatschappelijke en economische belangen te combineren en het probleem gezamenlijk aan te pakken.”

Eén miljoen

Het besluit om Univé Verzekeringen in het complot te betrekken, lag volgens Reeskamp voor de hand. Met een marktaandeel van circa 60 procent is deze maatschappij veruit de belangrijkste verzekeraar in de provincie. Verkeersongevallen zijn een grote kostenpost voor de onderneming. Bureau McKinsey en de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid hebben becijferd dat een verkeersdode de samenleving een miljoen gulden kost. Op grond van die cijfers kun je uitrekenen hoeveel door het voorkomen van ongevallen te besparen is. “Aan de hand van die cijfers en de ongevallengegevens van Univé en de politie heeft Grontmij voorbeeldberekeningen gemaakt voor een aantal concrete verkeerssituaties in de provincie”, zegt Reeskamp. “Na het berekenen van de kosten van de onveiligheid, hebben we maatregelen bedacht om de veiligheid in de specifieke situatie te verbeteren. Zoals de aanleg van een rotonde. Daarmee wordt het aantal ongevallen met 90 procent gereduceerd. Op die manier kun je de kosten van de maatregelen afzetten tegen de maatschappelijke kosten van de ongevallen die gebeuren als de situatie gehandhaafd blijft. Uit die vergelijking blijkt dat investeren in veiligheid in veel situatie s ontzettend veel geld oplevert. Om de gedachten te bepalen: het veilig maken van een kruising kost gemiddeld ongeveer een miljoen. Als je daardoor één dodelijk ongeval voorkomt, heb je, plat gezegd, de kosten er al uit.”

Op pagina 3: Gemeenten kunnen lenen tegen lage rente.

Reageer op dit artikel