nieuws

Aannemers blij met bouwclaim boeren

bouwbreed

den haag – Aannemers zien brood in de bouw van 6500 huizen in plaats van varkensstallen. Boeren die stoppen, krijgen een bouwclaim voor een woning. De provincie Brabant wil geen huizen op de plaats van stallen, Overijssel en Gelderland juist wel.

“We zijn gelukkig”, is kort maar krachtig de reactie van woordvoerder Van Engelen van het NVOB. “Het maakt ons niet zoveel uit waar wordt gebouwd, maar dat wordt gebouwd en op redelijk korte termijn. We wachten wel af of we een huis moeten bouwen op de plaats van een stal of bij een naburige woonkern. Het gaat veelal om vrije kavels en dus om maatwerk. Veel middelgrote en kleine aannemers die in de klem zitten door grote jongens, krijgen ruimte.”

De ministers Brinkhorst en Pronk hebben vorige week in het kabinet toestemming gekregen varkensboeren uit te kopen en hebben hun plannen in een brief aan de Tweede Kamer uiteengezet. Het is de bedoeling stallen te slopen in ruil voor een bouwclaim. Daarmee is een bedrag gemoeid van 950 miljoen gulden. De provincies krijgen van het Rijk de vrijheid zelf de plannen uit te werken.

Artikel 19

Het is de bedoeling dat provincies het geld om de boeren uit te kopen, voorschieten. Zij kunnen dat financieren met de bouw van 6500 huizen. Boeren krijgen geen sloopvergoeding als zij op de plek van hun stal een woning bouwen. Zij kunnen dan zelf als opdrachtgever fungeren of de kavel verkopen aan particulieren.

De ministeries rekenen met een sloopvergoeding van vijftig gulden per vierkante meter plus geld voor de gebouwen. Het is de bedoeling dat slechts 10 procent van de grond van de varkensstallen ter beschikking komt voor woningbouw.

Provincies en gemeenten zorgen op korte termijn voor aanpassing van streek- en bestemmingsplannen. Voor de bouw van de woning is na verwerving van de grond vrijstelling op basis van artikel 19 voldoende, zo stellen de ministers in hun brief.

Noord-Brabant – waar 3000 huizen mogen komen – is in gesprek met de ‘grote jongens’ een ontwikkelingsmaatschappij op te richten. Dit om het project te financieren. De ontwikkelingsmaatschappij regelt de vergoeding aan boeren en verkoopt uiteindelijk de kavels. Gedeputeerde P. van Geel denkt half maart een businessplan te kunnen presenteren.

Buitengebied

“We willen geen extra huizen in het buitengebied. Dat kan hooguit in 10 tot 15 procent van de gevallen waar de stallen toch al aan de rand van een dorpskern liggen.

Bouwen in het buitengebied belemmert overige landbouwactiviteiten”, verduidelijkt de gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening.

Daarmee wijkt het standpunt van Brabant af van Gelderland en Overijssel die hebben aangegeven wel vooral te willen bouwen in het buitengebied. De provincies mogen zelf de regeling verder uitwerken.

Reageer op dit artikel