nieuws

‘Waarom staat burgemeester niet op wachtlijst ?’

bouwbreed Premium

Opeens slaat de vlam in de pan. Als wethouder en loco-burgemeester Meurs zich van de domme houdt, uiten tientallen inwoners van het Gelderse Hengelo hun verontwaardiging. De heer Orsel is witheet. “Werkelijk onbeschoft, zeg!”

Duidelijk is dat de communicatie tussen gemeentebestuur en burgers omtrent de omstreden grondaankoop door burgemeester Van Beeck-Calkoen geen schoonheidsprijs verdient. Een hoorzitting gisteren leverde weinig nieuwe feiten op. Wel veel onvrede. Exact 913 inwoners van het rustieke dorp hebben een bezwaarschrift ondertekend tegen de aankoop en bebouwing van een kavel op de Koepelberg. De burgemeester laat daar een soort landhuis bouwen ter vervanging van de versleten ambtswoning. Commotie alom. De bewoners willen pertinent niet dat het groene karakter van de locatie wordt aangetast. Het feit dat de burgemeester de kavel ver onder de marktprijs heeft bemachtigd en een uitzonderingspositie geniet, schiet helemaal in het verkeerd keelgat. “Waarom staat de burgemeester niet met 350 andere gegadigden voor een stuk bouwgrond op de lijst?”

Onder de pet

Wethouder Meurs wordt pissig als Mary Veenhuis hem het vuur na aan de schenen legt. Ze gebruikt de beroemde uitdrukking uit de Bijlmer- enquête: “Informatie is onder de pet gehouden”. Ze doelt op het koopcontract, dat al gesloten was voordat de burgers en raadsleden er inzage in kregen. De gemeentelijke woordvoerster pareert: het college van B en W is bevoegd om gemeentelijke grond te verkopen, zonder dat de raad daar toestemming voor hoeft te geven. Veenhuis en het echtpaar Orsel, die hun bezwaarschriften toelichten, benadrukken dat in de bestemmingsplanwijziging een kaveloppervlak van 2490 vierkante meter staat. Naar nu blijkt gaat het om 1855 vierkante meter, omdat de Gelderse Commissaris van de Koningin voor het restant geen toestemming gaf tot verkoop. “Als douceurtje kreeg de burgemeester die 635 vierkante meter er zo bij van meneer Meurs”, schampert Veenhuis. “Maar dat wisten de raadsleden niet. CDA en PvdA waren tegen die kavelverkoop.” De gemeentelijke woordvoerster erkent dat er een nieuw koopcontract met het juiste kaveloppervlak van 1855 vierkante zal worden opgesteld. Eerst wachten B en W de bestemmingsplanprocedure af. Dertig procent van de kavel mag worden bebouwd. Blijft de prijs als twistpunt over. “Hoe is het mogelijk dat bewoners tegenover de Koepelberg vijf jaar geleden al een vierkante-meterprijs van ruim 170 gulden moesten betalen? De kavel van de burgemeester zou toen al 423.300 gulden opbrengen, terwijl de burgemeester vijf jaar later slechts 303.000 gulden hoeft te betalen. U gaat me niet wijsmaken dat de grondprijzen zijn gedaald, of wel soms”, vraagt het echtpaar Orsel zich verbaasd af. De formele reactie van de gemeente: de koopovereenkomst is niet aan de orde in de planprocedure van het bestemmingplan Dorp Hengelo.

Reageer op dit artikel