nieuws

Veel meer mensen hebben last van vliegtuiglawaai

bouwbreed

Achttienhonderd huizen extra moeten tot de geluidszones rond Schiphol worden gerekend. Nieuw onderzoek van de Commissie Geluidshinder Schiphol (CGS) heeft dat uitgewezen.

De door minister Netelenbos voorgestelde geluidszones voor de luchthaven voldoen niet aan de randvoorwaarden die het kabinet daarvoor heeft gesteld. Dat concludeert de commissie die de minister adviseert over het ontwerp Aanwijzing Schiphol. Daarin worden de geluidszones en de begrenzing van het gebruik van de luchthaven tot 2003 vastgesteld. Aanleiding voor de nieuwe geluidszones was het voornemen van het kabinet om selectieve groei van de luchtvaart toe te staan met 100.000 extra vliegbewegingen tot de ingebruikname van de vijfde baan in 2003. Het kabinet wil groei toestaan, maar stelt als voorwaarde dat de hinder voor omwonenden moet afnemen. Zo wordt moeten de woningen die in de nieuwe zones liggen, zoveel mogelijk dezelfde zijn als de huizen die in de oude zones lagen. Volgens CGS zijn nu echter 1800 woningen in de nieuwe geluidszones terechtgekomen, die er eerder niet in lagen. Daarnaast geeft de luchtvaartsector volgens de CGS zelf al aan dat overschrijdingen van de nu voorgestelde geluidszones waarschijnlijk onvermijdelijk zijn. Dit komt doordat in de berekeningen van de nieuwe zones een aantal onzekerheden zit. De commissie meent dat de minister een duidelijke keuze moet maken. Als zij selectieve groei mogelijk wil maken, moet zij er ook voor zorgen dat deze past binnen de door haar zelf gestelde voorwaarden. De commissie benadrukt dat na het vaststellen van nieuwe geluidszones het gedogen van geluidsoverlast onacceptabel is.

Reageer op dit artikel