nieuws

Pronk straft gesjoemel met vuile grond af

bouwbreed

De functiegerichte aanpak bij bodemsanering werkt gesjoemel met grond in de hand. Minister Pronk is flink geschrokken van de fraude met de bij grondpartijen behorende labels. De opgegeven waarden wijken meestal minimaal 10 procent af van de werkelijke waarden. Gecertificeerde instellingen die op overtredingen worden betrapt, komen op een zwarte lijst.

De milieuminister gaat hard ingrijpen. De zwarte lijst is een van de middelen die hij daarvoor wil benutten. De bewindsman kondigde zijn aanpak gisteren aan in de Tweede Kamer. Enkele jaren geleden is afgestapt van volledige sanering van verontreinigde grond. Daarvoor was de omvang te groot, de kosten simpelweg te hoog. Om die reden is het beleid versoepeld en is, afhankelijk van de toekomstige bestemming, bepaald in hoeverre grond schoon moet zijn. De eisen voor een woonwijk of groentetuintje liggen veel hoger dan bijvoorbeeld voor een weg of een park. Met deze versoepeling zouden de kosten met 30 tot 50 procent dalen. Pronk gaf gisteren direct toe dat deze aanpak de mogelijkheden om te rommelen met schone grondverklaringen in de hand werkt.

Zorgwekkend

De bewindsman beschikt al over onderzoek naar grondstromen en de mate waarin wordt gesjoemeld. Hij wil dat pas ter zijner tijd openbaar maken, maar maakte alvast de kanttekening dat het om ‘zorgwekkende’ uitkomsten gaat. “Het gaat niet om marginale afwijkingen.” Pronk voelt er weinig voor de verantwoording voor onderzoek bij de overheid te leggen in plaats van bij de opdrachtgever. Echter, het bedrijf dat de opdracht krijgt grond te onderzoeken dient gecertificeerd te zijn. VROM houdt een lijst bij van bevoegde instellingen. “Wie aantoonbaar met meetgegevens of labels knoeit, verdwijnt van die lijst en komt op een andere, zwarte, lijst”, dreigde Pronk. De inspecties hebben de bevoegdheid door middel van partijproeven te controleren of uitkomsten kloppen met de werkelijkheid. De minister wil een sluitend registratiesysteem voor grond. Ook dient elk grondtransport begeleid te gaan van een geleidebon die de kwaliteit, herkomst en eindbestemming van de partij vermeldt. “Om onnodig gesleep met grond te voorkomen en opdat we exact weten wat waar ligt”, zei Pronk. Zowel de PvdA-Kamerlid Feenstra als GPV’er Van Middelkoop zien daarbij een grote rol voor het kadaster. De minister gaf aan nog bezig te zijn met de praktische uitwerking. Gemeenten zijn in elk geval verplicht voor 2005 bodemkwaliteitkaarten te maken.

Reageer op dit artikel