nieuws

Oosterheem-drama leidt tot verhoging van bouwproductie

bouwbreed Premium

Zoetermeer gaat de woningbouwproductie op Oosterheem de komende jaren fors opschroeven. Dit is noodzakelijk om de vertraging in de realisering van de Vinex-locatie enigszins in te lopen.

Naar het zich nu laat aanzien, is de bouw van Oosterheem, waar achtduizend huizen moeten verijzen, met een jaar vertraagd. Het gemeentebestuur hoopt dat in augustus de eerste paal de grond in kan. Met een grotere jaarlijkse productie hoopt Zoetermeer deze vertraging in te lopen. De planning voor de bouw van jaarlijks duizend woningen zal daarvoor flink worden bijgesteld. Overigens zegt het gemeentebestuur hierover nog geen definitief uitsluitsel te kunnen geven, “omdat dit mede afhankelijk is van marktontwikkelingen en andere factoren zoals productiecapaciteit bij ontwikkelaars”. Het is één van de antwoorden van het Zoetermeers college op maar liefst 74 prangende vragen van de verschillende raadsfracties. Deze waren vorige week gesteld in de raadscommissies voor Bestuurszaken en Stadswerken. De verantwoordelijke wethouders Jenné van ruimtelijke ordening en Smid van volkshuisvesting besloten de stortvloed aan vragen voor een belangrijk deel schriftelijk af te handelen. Maandag buigt de gemeenteraad zich over het ‘Oosterheem- debacle’, zoals het stilleggen van de bouw door de Haagse rechtbank in de wandelgangen is gaan heten.

Mer-procedure

Minister Pronk zou vorig jaar oktober de eerste paal op Oosterheem slaan. Maar de rechtbank verbood dit te elfder ure. Zoetermeer had verzuimd de mer-procedure af te ronden. Het college zegt nu de emotionele kant van dit oordeel te hebben onderschat. Immers, de gedupeerde kopers kregen slechts te horen dat de gemeente niet aansprakelijk is voor de gevolgen van dit rechterlijke besluit. “Een juridische benadering van de problematiek heeft zeker in de eerste weken de overhand gehad”, stellen burgemeester en wethouders vast.

Grondprijzen

Het college doet de raad nu dan ook de toezegging alles in het werk te stellen om de financiële schade zo beperkt mogelijk te houden. Zo worden de grondprijzen vooralsnog niet verhoogd, komt er bemiddeling bij het zoeken naar tijdelijke vervangende woonruimte voor de kopers die hun woning reeds hebben verkocht en dakloos dreigen te worden, en worden de ontwikkelaars verzocht de vrij op naamprijzen “zo min mogelijk te wijzigen.” Ook onderzoeken gemeente en marktpartijen de mogelijkheid de grond al aan kopers over te dragen. Voordeel hiervan is dat gebruik kan worden gemaakt van de verstrekte hypotheekoffertes. Maar hieraan kleven “voor zowel kopers als gemeente risico’s.”

Deur wijzen

De suggestie van PvdA-raadslid Haan om ontwikkelaars die verkoopprijzen verhogen de deur te wijzen, wordt met klem afgewezen. “Wij hebben in Oosterheem een contractuele binding met de ontwikkelaars, die niet eenzijdig opzegbaar is.” Volgens het gemeentebestuur is de relatie met de marktpartijen “goed.” De ontwikkelaars en bouwers waren, aldus burgemeester en wethouders. op de hoogte van de risico’s die zijn genomen. Het verwijt dat huizenkopers niet op de hoogte zijn gebracht van dit risico, wuift het college weg: “Uit eerste contacten blijkt dat een aantal makelaars wel degelijk een negatief verkoopadvies heeft gegeven. Om een volledig beeld te krijgen, zullen wij nog een gedetailleerder onderzoek instellen.”

Reageer op dit artikel