nieuws

Inspraak over vermeende scheve schaats burgemeester

bouwbreed

Gedeputeerde Staten van Gelderland houden donderdag een hoorzitting over het bestemmingsplan van de Koepelberg in (het Gelderse) Hengelo. En vooral over de omstreden en veelbesproken grondtransactie tussen burgemeester Van Beeck Calkoen en zijn gemeente.

De echtparen Orsel en M. Veenhuis-Wolterink zullen namens de Hengelose bevolking hun bezwaren tegen de handelwijze van de inmiddels zwaar omstreden Van Beeck Calkoen mondeling toelichten. De provinciale dienst Ruimte, Economie en Welzijn brengt medio april een advies uit aan het provinciale bestuur. Voor 16 mei moet ze over het bestemmingsplan een oordeel vellen. Zoals Cobouw al eerder berichtte, ligt burgemeester Van Beeck Calkoen zwaar onder vuur. Omdat de huidige ambtswoning wordt gesloopt, wil hij op een bepaalde kavel een privé-woning laten bouwen. Uit een rapport van enkele erkende taxateurs blijkt dat het college van Hengelo een exclusieve kavel op de Koepelberg voor een duidelijk lagere prijs aan de burgemeester heeft verkocht dan de marktwaarde aangeeft. Van Beeck Calkoen moet 303.000 gulden betalen, terwijl de getaxeerde waarde 575.000 gulden bedraagt. Bovendien wordt in het voorgestelde bestemmingsplan een kaveloppervlak van 1855 vierkante meter vermeld, dat is in werkelijkheid 2490 vierkante meter. Het dorp pikt de gang van zaken duidelijk niet. Namens 850 gezinnen dienden twee bewoners een bezwaarschrift in, maar de gemeentelijke bezwarencommissie blijft de burgemeester de hand boven het hoofd houden. De boze plaatselijke bevolking probeert op planologische gronden het door de gemeenteraad goedgekeurde bestemmingsplan Dorp 1998 tegen te houden. De provincie zal het plan onder meer toetsen aan het Streekplan.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels