nieuws

FNV vindt boetes Arbowet te laag

bouwbreed Premium

De vakcentrale FNV vindt dat de Tweede Kamer de boetes moet verhogen voor overtreding van de wettelijke regels voor arbeidsomstandigheden. Ze zijn volgens de bond nu zo laag dat werkgevers hun schouders ervoor ophalen.

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de boetes voor overtreding van de Arbowet met staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken. Sinds november kan in ernstige gevallen – bijvoorbeeld na constatering van valgevaar op ondeugdelijke steigers – een maximale boete van 25.000 gulden worden opgelegd. Lichtere vergrijpen, zoals het niet maken van een risicoinventarisatie, kunnen worden bestraft met een boete van maximaal 10.000 gulden. In de praktijk worden volgens de FNV onder druk van het Openbaar Ministerie veel lagere boetes uitgedeeld: 5000 gulden voor ernstige en 2000 gulden voor lichtere overtredingen. Bovendien meent de bond dat de pakkans veel te gering is als gevolg van het geringe aantal inspecteurs bij de Arbeidsinspectie. De vakcentrale roept de Kamerleden op terug te keren naar de hogere boetes. Hoogervorst zou hierover een discussie moeten aangaan met Justitie en het Openbaar Ministerie. Verder moeten er volgens de FNV twee nieuwe sancties komen. De Arbeidsinspectie zou de mogelijkheid moeten krijgen zelf beschermende maatregelen te treffen op kosten van de werkgever. Verder zou er een dwangsom moeten worden opgelegd met als gevolg dat de boete elke dag dat de werkgever in gebreke blijft, oploopt.

Reageer op dit artikel