nieuws

Extraatjes voor wao’ers en senioren

bouwbreed Premium

Arbeidsgehandicapten in de natuursteensector krijgen vakantiegeld. Invaliditeitspensioen wordt in principe geïndexeerd op basis van de loonontwikkeling. En er komt een experiment voor de reïntegratie van mensen die langer dan dertien weken ziek zijn. Dit zijn belangrijke punten uit de nieuwe natuursteen-cao.

Behalve de eindejaarsuitkering van 1200 gulden krijgen wao’ers in de natuursteensector met ingang van dit jaar ook 1000 gulden vakantiegeld. Dit geldt voor wao’ers die voor 80 tot 100 procent zijn afgekeurd. Voor werknemers die voor een lager percentage arbeidsongeschikt zijn, is de uitkering naar rato.

Experiment

Werkgevers en werknemers streven er verder naar het invaliditeitspensioen gelijk te laten lopen met de ontwikkeling van de lonen. Dit gebeurt voor zover het rendement van de beleggingen dit toelaat. Verder komt er een experiment met reïntegratie van zieke werknemers. “We gaan werknemers die langer dan drie maanden ziek zijn een aanbod voor reïntegratie doen”, zegt Charles Verhoef van de Bouw- en Houtbond FNV. “Zeggen die ja”, zo vervolgt hij, “dan volgt er een persoonlijk gesprek met een nog in te schakelen bureau. Dat helpt met zoeken naar werk, maar het kan ook zijn dat om- of bijscholing nodig is. Na een jaar kijken we hoe dit experiment uitpakt. We hopen er op 1 maart mee te kunnen beginnen.” Wat de lonen betreft is afgesproken dat naast de prijscompensatie nog 2,5 procent initiële loonsverhoging wordt betaald. De bestaande diplomatoeslag van 2 procent voor werknemers met de primaire opleiding, wordt verhoogd naar 4 procent.

Overwerk

Verder wordt de overwerkregeling van toepassing op UTA-personeel met een brutoloon tot 65.000 gulden. Werknemers die het leermeestersdiploma hebben en ook daadwerkelijk leerlingen onder hun hoede nemen, krijgen een toeslag van 500 gulden per kwartaal. Ook voor oudere werknemers is zijn afspraken gemaakt. Vanaf 55 jaar krijgen zij er drie seniorendagen vakantie bij. Dat brengt het totaal aantal seniorendagen op tien. Bovendien kunnen deze werknemers het hele jaar of een gedeelte ervan opteren voor een vierdaagse werkweek. Daartoe leveren zij vrije dagen in. Als dat onvoldoende dagen oplevert, kunnen werknemers de dagen ‘kopen’.

Reageer op dit artikel