nieuws

Er hangt een prijskaartje aan dubbel grondgebruik

bouwbreed

‘Luchtrechten’ worden ook in Nederland een item. Het Amsterdamse stadsdeel Bos en Lommer heeft vergevorderde plannen. Opdat de ontwikkelaar te maken heeft met slechts één partij, worden de contracten in elkaar geschoven.

Zo worden de kosten gecalculeerd van het bouwen over de weg, het dichten van het gat dat diende als middenstuk van het rotonde-achtige viaduct, het omleggen van infrastructuur. Als de opbrengsten van de toch wel prestigieuze kantoren daarvan worden afgetrokken, komt er een batig saldo uit dat het stadsdeel en Rijkswaterstaat gaan verdelen. Die verdeling gebeurt aan de hand van de grondoppervlakten kantoor boven ieders lucht. Niet aan de hand van bouwvolumen, want dan zou een torenbouwer meer profijt hebben dan een middelhoge bouw. En hoe ziet de som eruit, zo op de achterkant van een sigarendoosje? Projectleider Schenkeveld: “We hebben op basis van voorcalculatie kosten en opbrengsten berekend. Maar ik vind het beter die rekensom niet zo vrij te geven.”

Infrafonds

Al even bijzonder is het, dat het eventuele batig saldo niet naar de algemene middelen stroomt, maar naar het Infrafonds, een gericht doel om wegen te verbeteren. Woordvoerster E. Timmer van het ministerie van Verkeer en Waterstaat: “Wij hebben als stelling: dit gemeentelijk plan mag Verkeer en Waterstaat geen geld kosten. Wij hebben nog geen algemeen beleid voor dit soort gevallen, daarom is Bos en Lommer ad hoc opgelost. Intern is wel discussie. Wij stellen als vragen: wat zijn de consequenties van zo’n bouwplan voor beheer en onderhoud, toekomstig ruimtelijk beleid en veiligheid. Wij vinden dubbel ruimtegebruik prima, als onze ruimtelijke reserveringen en de veiligheid maar niet in de knel komen en het ons niets kost.” Domeinen heeft de zakelijke rechten van de Staatseigendom veilig gesteld, aldus woordvoerster M. Stegeman van het ministerie van Financiën. Vervolgens is daaraan een prijs gekoppeld. “Domeinen heeft tegenover elkaar gezet wie de lusten gaat krijgen, en wie de lasten. Vergoedingen komen ten goede aan Rijkswaterstaat die ze voor de renovatie van de weg kan gebruiken.”

Winkelplein

Andere stadsdelen langs de A10 kijken met extra aandacht naar Bos en Lommer. Enkele kilometers zuidelijk wil het stadsdeel Slotervaart/Overtoomse Veld een winkelplein aanleggen onder de A10. Dat kreeg drie maanden geleden de status ‘voorbeeldproject’ van het VROM- stimuleringsprogramma Intensief Ruimtegebruik. De wethouder van ruimtelijke ordening daar, O. Peer, komt nu in aanvaring met Verkeer en Waterstaat en Domeinen. Want hier is geen lucht in het geding, maar talud. En ook daar hangt een prijskaartje aan, tot ergernis van de wethouder. Peer: “Staan die neuzen wel dezelfde kant op? Het is fnuikend voor snelle besluitvorming als Domeinen een prijs gaat vaststellen voor lucht en talud. Stelt u zich voor: wij moeten 12 miljoen voorinvesteren om een betonnen dak te maken onder het asfalt, en dan moeten we daarnaast nog voor gebruik van het talud fors betalen. Dat weglichaam heeft Waterstaat nooit geld opgeleverd, en nu hebben wij een mooi plan en willen zij incasseren, liefst nog een marktconforme prijs. Een restwaarde kan ik me nog voorstellen, maar dit!” “In juni moeten we het eens zijn. Als we dat niet halen gaat het hele plan niet door. Wethouder Stadig van Amsterdam steunt me: dan haken we af. Zo’n plan van intensief ruimtegebruik blijkt niet alleen technisch een uitdaging, ook procedureel.”

Reageer op dit artikel