nieuws

Emancipatie van de Waarborginstallateur in opmars

bouwbreed

De verantwoordelijkheid van bij VNI en Uneto aangesloten installatiebedrijven wordt waarschijnlijk dit jaar aangescherpt met een nieuw certificatieregime. Het is gebaseerd op de Waarborgcriteria, maar opgenomen in een Beoordelingsrichtlijn Installaties.Vandaag hakt de branche de knoop door.

De markt heeft de Waarborginstallateur volledig geaccepteerd, landelijk zijn zo’n 1500 certificaten toegekend. Volgens de voorschriften mogen alleen Waarborginstallateurs zonder controle door het energiebedrijf de knop omdraaien. In de praktijk doen echter ook Erkende Installateurs dat steeds vaker. En ook niet-erkende installateurs. Met ‘instemming’ van het nutsbedrijf.

Verantwoordelijkheid

Door de ontwikkeling dreigt het Waarborgcertificaat te devalueren. Hans van der Heijden van KEMA, een van de bedrijven die Waarborg- certificaten mag toekennen, noemt nog een andere bedreiging: “Nog te vaak zie je dat de bouwwereld haar verantwoordelijkheid niet neemt. Niet kiest voor kwaliteit, maar voor de laagste prijs. Als gevolg van de onderhoudskosten aan zijn managementsysteem is de Waarborginstallateur doorgaans een fractie duurder. Hij legt het daarom nog al eens af tegen een niet-gecertificeerde installateur. Vooral de kleinere installateurs hebben daar veel last van.” Dit onrecht is vermoedelijk spoedig uit de wereld. De contouren van de gevolgen van het Bouwbesluit en de daaraan gekoppelde Beoordelingsrichtlijnen worden steeds duidelijker. Na oplevering ligt, volgens de richtlijn, de aansprakelijkheid voor de gebouwinstallaties bij de gebouweigenaar en niet bij het energiebedrijf. In verband daarmee zal de eigenaar garanties eisen van de aannemer, die op zijn beurt hetzelfde zal doen van de installateur. Vandaag gaan UNETO, VNI, EnergieNed en VEWIN met de certificerende instellingen en de opstellers van de nieuwe richtlijn om de tafel. Naar verwachting komt het tot een verdere invulling van de Beoordelingsrichtlijn Installaties, waarbij de Waarborgcriteria als basis dienen. Het streven is gericht op minimale aanpassing van het Waarborgsysteem om de installatiebranche een naadloze overgang naar een nieuw certificatieregime te bieden. Waarschijnlijk blijven de veranderingen voor de Waarborginstallateur beperkt tot een aanvulling op het niveau van projectregistratie en een aanscherping van projectcontroles. Goed nieuws dus voor de Waarborginstallateur, die zijn inspanningen uit het verleden verdisconteerd ziet in het nieuwe regime. Het fenomeen ‘Erkend Installateur’ verdwijnt, wat meer duidelijkheid geeft. Uiteindelijk zal een certificatieregime ontstaan, gebaseerd op de nieuwe Beoordelingsrichtlijn dat de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en de functionaliteit van de installaties expliciet bij de installateur neerlegt. Alleen gecertificeerde installateurs mogen dan nog spanning op de installaties zetten.

Verdeeld

De reacties uit het veld op de voorgenomen verandering zijn verdeeld. Hans Martinu van Waarborginstallatiebedrijf Martinu (vijftien medewerkers) uit Ridderkerk is positief. “Wij hebben veel geld in Waarborg gestoken, en ik denk dat het goed is. Het is zowel ons bedrijf als het product ten goede gekomen. Maar tegelijk zie je ook dat de markt het verschil niet kent. Nog nooit is mij gevraagd of ik wel Waarborg heb. Het gaat vooral om de prijs.” Eindelijk kan Martinu de jarenlange investering in Waarborg te gelde maken. “Ik hoop dat de bouwwereld zich hier achter schaart en om gecertificeerde installateurs of een certificaat bij oplevering van de installatie gaat vragen.” Ing. J. Michels van Waarborginstallateur Lugthart en Zn. (veertig medewerkers) uit Rotterdam is minder enthousiast: “Ik denk dat het alleen werkt als de opdrachtgevers worden gedwongen met gecertificeerde installateurs te werken. Alleen als bij oplevering wordt geëist dat er een rapport ligt van een gecertificeerd installateur, bereik je dat er veiliger wordt gewerkt. Dat moet ik eerst nog zien.”

Reageer op dit artikel