nieuws

Dordrecht houdt vast aan opheffing toerit naar A16

bouwbreed Premium

dordrecht – Dordrecht weet niet van wijken. De noordwaartse toerit van de N3 (de randweg van Dordrecht) naar de A16 moet worden afgesloten. Rijkswaterstaat heeft alles geprobeerd om de weg open te houden, maar de gemeente wenst geen toerit in de hoek van het bedrijventerrein ‘Amstelwijk Oost’.

“Er ligt al een toerit voor het bedrijventerrein, een meter of vijftig verderop. Met wat goede wil zou je beide toeritten naast elkaar kunnen laten bestaan”, aldus C. Abrahamse van de Dienstkring Dordrecht van Rijkswaterstaat. “De toerit naar de A16 is echter een meter of zes hoog, met ook nog bomen erop. Dat neemt een deel van het uitzicht van de A16 op de bedrijfslocatie weg. Volgens de gemeente is het dan geen top A-locatie meer.”

Files

Vroeger moest het autoverkeer van de randweg linksaf slaan, het tegemoetkomende verkeer kruisen en een toerit met een bocht van 180 graden gebruiken. Tijdens het spitsuur leidde dat toen al tot flinke files voor de verkeerslichten. In 1996 vroeg Rijkswaterstaat aan de gemeente toestemming tijdelijk gebruik te mogen maken van de directe toerit naar het noorden. De capaciteit van het verkeersknooppunt nam daardoor aanzienlijk toe.

“Wij waren eigenaar van de grond, maar hebben die onder druk aan de gemeente moeten verkopen. Deze gaat er een stuk of dertig parkeerplaatsen voor het bedrijvenpark aanleggen. Het gevolg is, dat we vanaf aanstaande donderdag de oude situatie moeten herstellen. Het verkeer op de randweg is de laatste jaren behoorlijk toegenomen. We verwachten dan ook lange files tijdens het spitsuur”, aldus Abrahamse. Gedupeerde bewoners van een nieuwbouwwijk in Dordrecht hebben al een actiegroep opgericht.

Claim

Volgens Abrahamse is het economisch belang van de automobilisten groter dan dat van de gemeente. “Het probleem is echter, dat je niet kunt vaststellen wat precies de kosten zijn voor de gedupeerden. Misschien kan de actiegroep een claim indienen.”

De Dordrechtse wethouder van verkeer C. Sas vindt het allemaal wat overdreven. “We willen daar al tien jaar een bedrijvenpark vestigen. Het bestemmingsplan voorziet niet in een toerit voor de A16 en dat is bekend bij Rijkswaterstaat. We hebben gezegd: gebruik de toerit maar zolang de onteigeningsprocedures lopen. Die zijn nu rond en we hebben een deel van de toerit nodig als toerit voor het bedrijvenpark. Die kan niet ergens anders komen te liggen.”

Reageer op dit artikel